Oro bland idrotter som använder naturen för träning och tävling

Segling, orientering och andra friluftsidrotter som har naturen som tävlingsarena i Stockholmsregionen får allt svårare att bedriva sin verksamhet. Sämre tillgång till mark vid träning och tävling samt korta arrendetider gör att de känner stor oro inför framtiden.


Exploatering, korta arrendetider och restriktioner utgör hinder för de idrotter som inte utövar sin sport i traditionella hallar och arenor utan ute i naturen. Bilden visar en jolle och en orienteringsmarkering.
Exploatering, korta arrendetider och restriktioner utgör hinder för de idrotter som inte utövar sin sport i traditionella hallar och arenor utan ute i naturen. Foto jolle: Okdia, Pixabay.

Anläggningsbristen slår hårt mot nästan alla idrotter i Stockholmsregionen. Friluftsidrotterna är inget undantag. Men när de flesta idrotter behöver fler anläggningar brottas de här idrotterna med andra problem.


Gemensamt för friluftsidrotterna är att de nyttjar vatten, väg, skog, klippor och luft som sin tränings- och tävlingsarena, med andra ord platser utanför en traditionell fast anläggning i form av en idrottsplan eller idrottshall. För seglingen är korta arrendetider något som hindrar utvecklingen av idrotten.


– Vi önskar att kommuner och idrottsförvaltningar ser på behovet av sjösportsanläggningar på samma sätt som med fotbollsplaner eller inomhushallar. Även om vi inte är lika många så är behovet lika stort för dem som är med i en segling- eller kanotförening, säger Olof Granander, ordförande för Svenska Seglingsförbundet.

Orienteringen har brottats med markproblem under många år och just nu ser Lennart Hävrén, ordförande i Stockholms Orienteringsförbund, ingen ljusning:


– Vi behöver stöd från politiskt håll och av privata markägare för att komma åt fler områden. Vi förstår att mark exploateras och att det byggs bostäder men de marker som finns måste vi få tillgång till. Jag känner mig jätteorolig. Vi kan ha ungdomstävlingar i några områden och vi får ihop ett program. Men det är för mycket restriktioner som hindrar vår idrott, den här utvecklingen får inte fortsätta.


Utdrag ur en artikel från RF-SISU Stockholm som finns att läsa i sin helhet här.