Olympiska utmaningar för Malmös unga

Nu lanserar Kul i Malmö och Sveriges Olympiska Kommitté satsningen Olympisk Utmaning. Från den 23 juli och fyra veckor framåt kan unga malmöbor göra utmaningar inom fem olympiska idrotter. Vid periodens slut lottas 30 kit med sportprylar ut bland deltagarna.


#olympiskutmaning #kulimalmö #sverigesolympiskakommitte