Prisat arbete för att öka ungas kunskap om naturen

Uppdaterat: 16 dec. 2021

Vinnarna av Årets naturvägledning 2021 är Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats skärgården. Pristagarna har fokuserat på att öka ungas kunskap om naturen och att inspirera med naturupplevelser. Priset delas ut av SLU Centrum för naturvägledning (CNV) för att uppmärksamma Sveriges mest inspirerande naturvägledning och uppmuntra och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning.


Vinnarna i kategorin ”Naturvägledning med guide” är Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten som här representeras av aktivitetsledaren Lisa Behrenfeldt och Äventyrsgruppens deltagare Mostafa Heidary och Maha Fayed.
Vinnarna i kategorin ”Naturvägledning med guide” är Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten som här representeras av aktivitetsledaren Lisa Behrenfeldt och Äventyrsgruppens deltagare Mostafa Heidary och Maha Fayed. Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

De nominerade till priset sysslar alla med naturvägledning som bedrivs utomhus. Med naturvägledning menar CNV aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.


Nomineringarna delades in i två kategorier och en vinnare och ett hedersomnämnande utsågs i varje kategori. Kategorierna är: 1) Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren. 2) Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via till exempel texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.


I kategorin ”Naturvägledning med guide” vann Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och juryns motivering lyder: Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten har gett över 800 ungdomar per år en väg till upplevelser i natur, och når unga nyanlända som annars kanske inte skulle få chansen. Ungdomarna är medskapare i planeringen och verksamheten bidrar till integration, gemenskap och naturupplevelser som deltagarna kommer att bära med sig genom livet.

På plats från föreningen Miljöverkstan för att ta emot utmärkelsen var aktivitetsledaren Lisa Behrenfeldt och Äventyrsgruppens deltagare Maha Fayed och Mostafa Heidary. Föreningen har funnits sedan 2015 med visionen om ett friluftsliv för alla och att ge människor en större förståelse för och relation till naturen.


– Alla ska ha samma förutsättningar att ta del av friluftsliv och upplevelser i naturen. Miljöverkstan når och engagerar en målgrupp som av olika anledningar inte har samma tillgång till friluftslivet i Sverige. Vi är så glada och stolta att vårt arbete uppmärksammas, säger Lisa Adelsköld, verksamhetskoordinator Miljöverkstan i ett pressmeddelande.

Miljöverkstan vill inspirera till fysisk aktivitet utomhus och att människor får träffas och umgås med varandra i sin närnatur. Verksamheten utgår främst ifrån Flatens naturreservat i södra Stockholm men Äventyrsgruppen träffar barn och unga från hela Stockholm.


– I vardagen har vi alla mycket jobb, skola och stress. Det är bra för oss att få komma ut i skogen med Äventyrsgruppen. Det gör mig lugn, säger Mostafa Heidary, deltagare i Äventyrsgruppen.


Salma Khalid, också hon deltagare i Äventyrsgruppen håller med:


– Äventyrsgruppen har gett mig självförtroendet, styrkan och förmågan att kunna göra egna friluftsäventyr!

Vinnare i kategorin ”Självguidande naturvägledning” är Utbildningsplats skärgården som tagits fram av Skärgårdsstiftelsen här representerad av Sandra Löfgren.
Vinnare i kategorin ”Självguidande naturvägledning” är Utbildningsplats skärgården som tagits fram av Skärgårdsstiftelsen här representerad av Sandra Löfgren. Foto: Per Bengtson, SLU Centrum för naturvägledning

I kategorin ”Självguidande naturvägledning” vann Utbildningsplats skärgården skapat av Skärgårdsstiftelsen och juryns motivering lyder: Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för skolor. Utbildningsplatserna tillgängliggör skärgårdens landskap med natur- och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar inspirerar och underlättar för lärare och elever att uppleva och lära på egen hand, i samklang med skärgårdsmiljön.

Det fyra utbildningsplatserna finns på Björnö, Gålö, Hjälmö och Riddersholm med pedagogiskt aktivitetsmaterial och lånelådor med fältmaterial.


Med anledning av pandemin lyftes ytterligare två bidrag som ger exempel på naturvägledningens förmåga att anpassa sig till platsen och dess skiftande förutsättningar och till de behov deltagare och samhället har.

Naturum Hornborgasjön ställde om naturvägledningen snabbt under pandemin och skapade filmade guidningar för det stora antalet besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel berättelser om tranornas liv och närvaro i området, om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att uppleva på egen hand.

Naturvårdsorganisationen Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Naturvårdsorganisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildar, visar och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Naturvårdsorganisationen Hopajolas arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.