Bidrag till idrott som används för att öka psykisk hälsa

Telefonomröstningen till Jerringpriset och andra gåvor till Radiohjälpens och Idrottsgalans insamling Idrott är mer än bara idrott har hittills genererat 1 280 580 kronor. Pengar som ska delas ut till projekt där idrott används för att motverka psykisk ohälsa.


#idrottärmeränbaraidrott #psykiskhälsa #psykiskohälsaochidrott
Fysisk aktivitet har positiv effekt på människors välbefinnande och en utsträckt hand från idrotten kan vara hjälpen som behövs för att ta ett första steg till bättre psykisk hälsa. Foto: Tania Van den Berghen, Pixabay

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste mätning 2018 (Folkhälsomyndigheten, Lägesrapport 2018, Psykisk hälsa och suicidprevention) har var sjätte svensk nedsatt psykiskt välbefinnande. Dessutom finns en risk att coronapandemin bidrar till ytterligare ökad psykisk ohälsa. Idrottande och fysisk aktivitet har bevisad positiv effekt på människors mentala hälsa och Idrottsgalan valde därför att tillsammans med Radiohjälpen starta insamlingen Idrott är mer än bara idrott till förmån för organisationer och aktiviteter där idrott används för att motverka psykisk ohälsa.


Tillsammans har allmänheten bidragit med mer än 1,2 miljoner kronor och nu tar Radiohjälpen emot ansökningar till projekt där idrott används för att motverka psykisk ohälsa. Målgruppen för stöd utgörs av personer som oavsett ålder riskerar att drabbas av, eller redan lider av, psykisk ohälsa och där det är möjligt att använda idrotten som en positiv förändringskraft.

– Vi är otroligt glada att årets hyllning till svensk idrott också lyckades skapa något ytterligare för folkhälsan med koppling till fysisk aktivitet. Jag hoppas att Radiohjälpen får in många ansökningar om bidrag som gör skillnad, säger Stephan Rimér, vd Idrottsgalan.


Psykisk ohälsa har blivit något av en osynlig folksjukdom, och kan utgöra ett hinder för människors möjlighet att leva ett gott liv. Radiohjälpen vill bidra till ett engagemang som gör verklig skillnad genom en så positivt kraft som idrotten. Ett varmt tack till er som bidrar till insamlingen, säger Kristina Henschen, Generalsekreterare Radiohjälpen.


Ansökan om bidrag görs här.