Golf för nya vänner är bra för klubben

I samarbete med projektet Golf för nya vänner.*

Relativt många som provar på tar Grönt kort, de mest intresserade engagerar sina vänner och nätverk – och vissa klubbar upplever att det blir lättare att skaffa sponsorer. Det är de positiva delarna av resultaten så här långt i Golf för nya vänner – två tredjedelar in i projektet – enligt Dr Erik Lundkvist, GIH/Umeå Universitet, ansvarig för utvärderingen.


#golfförnyavänner #svenskagolfförbundet #skånskagolfförbundet
Cirka tio av hundra nyanlända som provar på golf inom ramen för Golf för nya vänner börjar spela. Här mor och dotter från Syrien som provar på golf på Ljunghusens Golfklubb 2018. Foto: Mohammad Al Balout
Ett tjugotal klubbar har provat, är igång, eller på väg att komma igång. Den data som samlats in hittills på fyra klubbar visar att cirka 20–30 procent av de nyanlända som testar golf går vidare till en första introduktionskurs. Av de som sedan går introduktionskursen tar 30–40 procent Grönt kort, dvs totalt cirka tio av hundra nyanlända som provar på börjar spela golf.

– Detta är svårt att jämföra med annan­ data då det finns få studier, men jämför vi med ett EU-projekt jag jobbat i – där vi på ett liknande sätt försökte få unga skolungdomar att intressera sig för golf – är resultatet bättre. Där gjordes­ urvalet till kurserna lite på annat­ sätt så det är svårt att dra raka jämförelser, säger Erik Lundkvist.


En annan viktig sak som utvärderingen visar är att klubben behöver lägga mycket tid på att hitta rätt vägar för att lyckas med rekrytering av nyanlända deltagare.


– Det kan handla om att komma i kon­takt med kommunen eller andra verk­samheter som jobbar med nyanlända, och att man genom dem får chans att presentera golfsporten och projektet. Vad som dock har visat sig vara ännu mer effektivt är att få deltagare med stora nätverk att brinna för golfen – och rekrytera vänner och bekanta.


Det är tydligt att Golf för nya vänner tilltalar både redan etablerade och nya samarbetspartners på ett bra sätt.


– När en golfklubb visar ett samhällsengagemang skapar det positiva biprodukter i andra sammanhang. Det handlar både om mer kommersiella samarbeten där många företag ser samhällsengagemang hos klubbar som ett krav för sponsring, men också om att relationer med exempelvis kommunen kan bli enklare när den vet att golfklubben har engagemang som går bortom sina egna primära intressen, förklarar Erik Lundkvist.

Det finns en stor utmaning: Att bygga en organisation runt projektet.


– Det finns en sårbarhet i att en eldsjäl håller i allt. Det gör att träningen stannar av när den personen tar sem­ester, inte har tid eller blir sjuk. Det kan i sin tur göra att man tappar deltagare på både kort och lång sikt. Även det faktum att en del klubbar saknar en plan för att behålla unga golfare är en utmaning för Golf för nya vänner.


Projektledarna Rickard Balcke, Skånes Golfförbund, och Thomas Björn, på uppdrag av Svenska Golfförbundet, är glada när de tittar på utvärderingen två tredje­delar in i Golf för nya vänner – inte minst å deltagande klubbars vägnar:


– Vi kan vara med och göra skillnad­ samt skapa värden, och därmed lyfta­ golfens betydelse i samhället inom området hållbarhet. Bland annat syns ett ökat intresse från sponsorer som ser samhällsengagemang som ett ”måste” för att engagera sig ekonomiskt i en idrottsförening – i det här fallet en golfklubb – plus förstås nya medlemmar.

Ökat engagemang, stolthet och stärkta relationer med kommunen får klubben på köpet.


Allt skrivit hittills till trots: Den stora­ glädjen är att se glöden i ögonen på nyanlända som innan de kom till Sve­rige­ inte visste mycket om golf. Att få komma till en golfklubb och prova på var en utopi. Nu spelar några av dem regelbundet, de har fått nya vänner­ och de får ytterligare en möjlighet­ att träna på det svenska språket. De kommer bättre in i det svenska samhället tack vare golfen och golf­anläggningen. Som Hussein Mustafa från Syrien­ som via prova på-verksamhet på Ljung­husen och Malmö Burlöv kommit in på en banarbetarutbildning på Hvilan i Åkarp, och är redo att börja jobba på golfklubb våren 2021.


Rickard Balcke och Thomas Björn riktar ett stort tack till Allmänna Arvsfonden, Riksidrottsförbundet­ (RF), inblandade och extremt lös­nings­ori­enterade RF-SISU-distrikt, inblandade golfdistriktsförbund, civil­samhället i form av bland annat Svenska Kyrkan och kommuner som öppnat armarna för denna spännande satsning – som mött både höjda ögonbryn och stort engagemang runt om i samhället.


En slutrapport över det treåriga projektet görs i slutet av 2021 och början av 2022.


* Golf för nya vänner är ett projekt som drivs av Skånes Golfförbund i samarbete med Svenska Golfförbundet – med medel från Allmänna Arvsfonden och RF, Riksidrottsförbundet. Golf för nya vänner ger nyanlända och delvis etablerade – det vill säga människor som varit i Sverige en tid – chansen att komma in i samhället med hjälp av golfklubben och golfanläggningen. Golf för nya vänner är en del i Svenska Golfförbundets värdegrundsarbete, tillsammans med bland annat jämställdhetssatsningen Vision 50/50 och paragolf.