Nya rutiner för konstgräsplaner i Växjö

I vinter kommer Växjö kommun att hantera sina konstgräsplaner på ett nytt sätt för att minimera risken att gummikulor, granulat, från planerna sprids vidare med snön ut i naturen.


En traditionell konstgräsplan är täckt av små plastkulor – gummigranulat – som bidrar till att bollen studsar och rullar på rätt sätt och att grässtråna hålls upp. Foto: Drguttorm

Växjö kommun har nio konstgräsplaner i olika storlekar. Planerna är populära eftersom de gör det möjligt att träna fotboll året runt. Däremot krävs det en speciell hantering vid snö för att inte konstgräsplanerna ska sprida granulat till den omgivande miljön. Gummigranulatet räknas som mikroplast.


En åtgärd som Växjö kommun startar med nu i vinter är att enbart skotta två konstgräsplaner till fullstora matchplaner. Övriga konstgräsplaner kommer att skottas som träningsplaner med måtten 100 x 56 meter. De mindre ytorna innebär att granulaten som hamnar i snödrivorna blir kvar på planerna.

– Vi gör så mycket vi kan för att minska spridningen av mikroplast från planerna och har en långsiktig strategi där vi följer Naturvårdsverkets vägledning. Här ligger vi långt fram jämfört med många andra kommuner. En mer återhållsam snöskottning är bara en av flera åtgärder som vi vidtar, säger Peter Bengtsson, anläggningschef för Arenaservice vid kultur- och fritidsförvaltningen.


Vid snö kan fotbollsföreningarna märka av den nya hanteringen eftersom det då blir ett högt tryck på de två matchplanerna. Men kommunen hoppas att föreningarna har förståelse för att planernas miljöpåverkan måste minimeras.


– Sedan är det ju viktigt att komma ihåg att det bara är vid snö som det blir direkta konsekvenser för föreningarnas verksamhet. Då kan det krävas mer planering och alla kanske inte kan spela på den plan de helst önskar. Vid en grön vinter kommer planerna att användas precis som vanligt, säger Peter Bengtsson.

Idag lägger Växjö kommun cirka två ton granulat på varje plan per år. Målsättningen under etapp 1 är att sänka detta till ett svinn på under 500 kg/år och plan till år 2020. Miljöbesparingen blir då cirka 13 ton granulat varje år. Under etapp 2 är målsättningen att komma ner till 0 kg granulat/år och plan till år 2024.


Andra miljöbesparande åtgärder för konstgräsplanerna är:

  • Speciella ytor för snöuppläggning byggs vid flera planer, så att granulaten lättare kan återanvändas när vintersäsongen är över.

  • Stängsel runt alla planer under 2019–2020 så att spelarna blir styrda till och från planen via särskilda öppningar. Här byggs så kallade ”granulatfällor” – stålgaller att gå över – och det kommer att finnas borstar till kläderna.

  • Informationsskyltar och informationskampanj riktad till spelare och tränare om vikten av att borsta bort granulat.

  • Granulatfällor byggs in i alla avlopp och frånvatten under 2019. Dessa töms sedan varje kvartal.

  • Träd och grusade gångar närmast arenorna tas bort. Detta för att inte smutsa ner granulaten, så att den kan återanvändas.

  • Förbättrade rutiner för rengöring av fordon och verktyg.

  • Nya mer miljövänliga konstgräsmaterial utvärderas för att eventuellt användas vid bygge av nya planer eller ombyggnad av befintliga planer.

  • Växjö Kommun kommer endast sparsamt att skotta de föreningsägda konstgräsplanerna till och med 2019 och helt sluta med detta under 2020 om inte anläggningarna är ombyggda för att minimera utsläpp av granulat.