Nya kulturarvsväxter lanseras 2019

Under 2019 kommer åtta nya sorters växter från Grönt kulturarv® ut på marknaden. Sorterna är insamlade i Skåne, Småland, Östergötland, Uppland och Lappland.


Humlen Mauritz 85. Foto: Erik de Vahl

Under varumärket Grönt kulturarv® säljs sorter med en lång och väl dokumenterad odlingshistoria i Sverige. Programmet för odlad mångfald, Pom, är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. De sorter som säljs under varumärket Grönt kulturarv® spårats upp vid Poms inventeringar av äldre trädgårdsväxter i Sverige och valts ut att bevaras i den Nationella genbanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.


Nästa år lanseras två perenner, tre rosor och tre sorters humle.

Blodalunrot Smedsberget kommer från Lycksele i Lappland och är den nordligaste sort som hittills lanserats som Grönt kulturarv. Sorten har fått sitt namn efter stadsdelen Smedsberget där blodalunroten odlats sedan 1930-talet. Blodalunrot Smedsberget blommar i juni med mörkt rosa blommor på rödlila stjälkar. Bra som marktäckare, kant- eller rabattväxt.


Silvrig höstanemon Föräldrahemmet är insamlad i Uppland, men har odlats i både Småland och i Stockholm. Det är en tålig, vacker höstanemon som är härdigare än många höstanemonhybrider. Sorten blir 120–130 cm hög och blommar med ljust rosalila blommor i luftiga klasar.

Bourbonrosen Strömsro är en unik gammaldags buskros, sannolikt med utländskt ursprung, vars originalnamn inte gått att finna. Känd i svensk kultur sedan åtminstone slutet av 1920-talet, möjligen sedan 1890-talet. Sorten är namngiven efter fastigheten Strömsro i Kisa, Kinda kommun i Östergötland. Det är en enastående vacker sort med en tidig blomning som infaller 7–10 dagar före andra tidigblommande sorter. Bladen är karaktäristiskt blåaktigt mörkgröna, matta till svagt glänsande. Blommorna är 8–10 cm i diameter, tätt fyllda med ofta fler än 100 kronblad. Blomfärg varierar beroende på temperaturen, från nästan kallt ljust rosa till varmt, lysande och neonaktigt rosa. Höjd 1,8–2,5 meter.


Remontantrosen Selma Dahlberg är med största sannolikhet en äldre, redan namngiven sort med utländskt ursprung, men det har inte varit möjligt för Pom att finna dess ursprungliga namn. Känd i svensk kultur sedan slutet av 1890-talet. Den är insamlad till Nationella genbanken från Rimbo i Norrtälje kommun. För att vara en sort i Remontant-Gruppen är Selma Dahlberg en i flera avseenden enastående sort. Det gäller främst den långa livslängden och att den växer så bra på egna rötter. Bladverket är grönt till olivaktigt grönt och matt. Blommorna är mycket stora (9–12 cm i diameter), vackert formade och har en stark, säregen doft. Blomfärgen antar olika skiftande rosa nyanser beroende på temperaturen, från varmt rosa över mörkt rosa till mörkt karminrosa.


Spinosissima-rosen Hällestorp är en spontant bildad hybrid med svenskt ursprung, introducerad och namngiven av Pom 2018. Sorten har fått sitt namn efter fyndplatsen Hällestorp, Huskvarna, Jönköpings kommun. Är endast känd från denna växtplats. Dess ålder är okänd, men den uppkom troligen någon gång under 1970-talet. Det är en utsökt vacker buskros med rikt förgrenat, tätt och väl sammanhållet växtsätt. De magnifika, ofta tvåfärgade blommorna är dess främsta kännetecken. Blomfärgen varierar från ljust till mörkt rosa i olika stadier och med olika temperaturförhållanden. Doften är stark och söt av honung.


Den populära Grönt kulturarv-humlen utökas med ytterligare tre sorter. Nyheterna 2019 är Mauritz 85, Svalöf E och Svalöf S, tre återfunna sorter från svensk växtförädling. Under första världskriget hade leveranserna av humle från Tyskland nästan upphört och därför togs initiativ för att få igång humleodling i större skala i Sverige igen. 1923 påbörjades odlingarna i skånska Näsum, en trakt som redan Linné pekat ut som lämplig för humleodling.


Mauritz 85 mognar i slutet av augusti med cylinderformade kottar på medellånga sidogrenar. Kottarna har i provbryggning gett ett utmärkt öl med en blommig och örtig/kryddig arom. Blommig smak med undertoner av citrus/grape.


Svalöf E mognar i andra hälften av augusti med medelstora, runda kottar. Gav i provbryggning ett öl med arom av tall/kåda/ceder.


Svalöf S mognar i slutet av augusti med tydligt humledoftande, medelstora rektangulära kottar. Gav i provbryggning ett öl med smak av tropiska frukter och citrus/grape.


Mer information om alla sorter finns på www.slu.se/pom/grontkulturarv.