Ny utbildning för elitdomare över idrottsgränserna

Bosön, Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, anordnar i samverkan med ett antal specialidrottsförbund Elitdomarutbildningen 2018/2019. Utbildningen är till för domare som är aktiva på högsta nivå och syftar till att domaren fördjupar sina kunskaper och utformar en plan för den fortsatta domarkarriären.Detta är en gemensam satsning riktad till Sveriges elitdomarkår. Deltagarna är speciellt utvalda av sina förbund, som vill investera i domaren och hens fortsatta domarkarriär.

Deltagande förbund är Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Basketbollförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Handbollförbundet och Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet.


Domarna tillhör redan idag eliten i domarkåren och utbildningen är en hjälp för dem att ta nästa steg i sin utveckling. Det är även ett tillfälle att lära över idrottsgränserna.


– Elitdomarutbildningen ska stärka våra redan kompetenta domare ännu mer i sina roller som matchledare. Vi lyfter både utmaningar och framgångsfaktorer i domarnas miljö och domarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra över idrottsgränserna, säger Andrea Hjelmåker, en av de kursansvariga och lärare i idrottspsykologi.

Utbildningen har tre huvudspår: ledarskap, träningslära och idrottspsykologi. Inom ramen för dessa huvudspår finns moment som kommunikation, matchledarskap, kravanalys, träningsplanering, kost för prestation, självförtroende och målsättningsarbete. Varje deltagare är under utbildningens gång mentor åt en domare som är aktiv på lägre nivå.


Utbildarna består av experter från Bosön samt personer med spetskompetens från deltagande förbund. Studier bedrivs på distans mellan utbildningsträffarna.


– Elitdomarutbildningen är ett fantastiskt verktyg för oss aktiva. Att få möjlighet att dela erfarenhet med varandra, inte nödvändigtvis bara på planerna, utan också hur de olika förbundet är uppbyggda med bland annat olika förutsättningar. Det får mig att reflektera över hur långt domarorganisationen på svenska ishockeyförbundet har kommit. Det gör mig stolt att få vara med på denna resa. Att vi också får verktyg att fortsätta utvecklas som elitsatsande domare vad gäller både fys, ledarskap och mental träning är en ynnest, säger Maria Furberg, hockeydomare i SDHL som snart ska döma i VM.