​Ny organisation ska ge Skövde bredare kultur och fritid

Skövde kommun organiserar om de två avdelningar som ligger under kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsavdelningen och avdelningen Arena Skövde blir den 1 januari 2020 istället avdelningarna Kultur Skövde och Fritid Skövde. Syftet med förändringen är att ge kommunens invånare ett bredare utbud av kultur och fritid.#arenaskövde #kulturskövde #fritidskövde
Arena Skövde kommer att ingå i den nya avdelningen Fritid Skövde tillsammans med idrottsområdet Billingehov/Lillegården och Billingens fritidsområde.

– Anledningen till organisationsförändringen är att skapa tydligare uppdrag för respektive avdelning under kultur- och fritidsnämnden med ett större fokus på att leverera bredare kultur- och fritidsmöjligheter för Skövde kommuns invånare, säger Johan Rahmberg, chef sektor medborgare och samhällsutveckling.


Organisationsförändringen ska också bidra till att utveckla samarbetet och samverkan med berörda föreningar, öka andelen evenemang och tävlingar samt bredda samarbetet med Next Skövde.


– Sedan jag tillträdde som sektorchef har jag upplevt att organisationen varit otydlig. Jag har även fått signaler från föreningar som stärkt min uppfattning. Nu är det dags att göra en förändring och ta sikte på framtiden. Omorganiseringen är ett steg i den riktningen, säger Johan Rahmberg.

Idrottsområdet Billingehov/Lillegården, som idag ligger under kultur- och fritidsavdelningen, kommer att flyttas till Fritid Skövde som även kommer att handha Arena Skövde bad, Arena Skövde hall och Billingens fritidsområde.


Kultur Skövde kommer att bestå av enheterna områdesutveckling, mötesplatser för unga, Kulturfabriken och Kulturhusets tre enheter stadsbiblioteket, konstmuseum samt scen och evenemang.


Per Karlsson, nuvarande chef för Arena Skövde, blir avdelningschef för Fritid Skövde och Jenny Skarstedt, som tillträder den 1 januari, blir avdelningschef för Kultur Skövde.