Sensus studieförbund lanserar sajten ”Ny i förening”

Att vara aktiv, och kanske ansvarig, i en förening kräver kunskaper om hur föreningar fungerar. För att möta behovet av föreningskunskap lanserar nu Sensus studieförbund utbildningssajten ”Ny i förening” för alla som är nya inom föreningsliv.