Ny bok om träning för friska och sjuka

Den nya boken ”Fysisk aktivitet som medicin – ett hjälpmedel för att minska stillasittandet” (SISU Idrottsböcker) ger råd och tips om hur fysisk aktivitet kan användas för att främja hälsa, samt tydliga rekommendationer om fysisk aktivitet och träning vid olika sjukdomar.


Det viktigaste med all form av fysisk aktivitet är att den blir av.

Trots att de de flesta känner till att träning och fysisk aktivitet är viktigt visar återkommande rapporter att fler och fler rör på sig alldeles för lite. Riksidrottsförbundet betonar i sitt intressepolitiska program att rörelseförståelse är lika viktigt som läsförståelse. Rörelseförståelse är att lära sig och utveckla de färdigheter som behövs för att vilja, våga och kunna vara fysiskt aktiv nu och i framtiden. Samt att ha kunskapen och förståelsen att dessutom prioritera fysisk aktivitet.


Boken ”Fysisk aktivitet som medicin – ett hjälpmedel för att minska stillasittandet” som nu ges ut av SISU Idrottsböcker ger tydliga råd och tips för fysisk aktivitet som medicin.


– Rörelseförståelse är världens billigaste medicin. Regelbunden träning och fysisk aktivitet bidrar till bättre fysisk hälsa, förebygger flera kroniska sjukdomar, förbättrad mental hälsa och bättre välmående i allmänhet. Det handlar inte bara om att få fler att idrotta, utan att på riktigt förstå att det här är något som alla människor behöver för att kunna leva fullständiga och hälsosamma liv, säger Aila Ibanez Mengüc, Riksidrottsförbundet.

Fysisk aktivitet kan förebygga fysisk och psykisk ohälsa men är också viktigt för de som är sjuka.


– Nu vet vi att fysisk aktivitet och träning även är en viktig del i behandlingen för de som redan drabbats av sjukdom. Många gånger kan fysisk aktivitet ge lika stor som effekt som läkemedel eller till och med större, säger Ing-Mari Dohrn, forskare vid Karolinska Institutet och en av redaktörerna för boken.

Boken vänder sig till friskvårdsaktörer, idrottsledare och personliga tränare, men även till patienter och intresserad allmänhet.