Ny belysning gör Örebro tryggare och vackrare

I Örebro satsas närmare tre miljoner kronor på jul- och vinterbelysning i stadskärnan i år. Kommunen och fastighetsägarna delar på kostnaden. 


Örebro satsar miljoner på ny belysning i stadskärnan. Foto: City Örebro

City Örebro* har under flera år arbetat med att förstärka och förnya jul- och vinterljusen i Örebro stadskärna. I samarbete med Mk Illumination har de tagit fram belysningsförslag som sedan godkänts av Örebro kommun och citys fastighetsägare.


– Jag vågade inte hoppas på att vi skulle lyckas med att landa hem hela förslaget i år och detta bevisar bara vilket engagemang och stort hjärta som finns hos stadens fastighetsägare, oavsett storlek, säger Stina Storm, vd City Örebro.


De platser som får ny vinter- och julbelysning:

  • 78 träd längs Järnvägsgatan blir upplysta med så kallade ”växande slingor”.

  • På Kungsgatan sätts röda bollar och ny trädbelysning upp.

  • Järntorgets träd närmast fastigheterna får nya klotlampor. På sikt är målet att alla träd ska belysas.

  • 30 av de lite större träden på Stortorget får ny trädbelysning. De mindre träden måste få växa till sig lite innan de kan belysas. Dessutom förstärks torget med att den stora julgranen får röda kulor och en stor stjärna i toppen. Vid torgets fontän finns sedan tidigare ett ”vattenfall” och högst upp på torget kommer det att stå ett ”kärleksträd”.

  • Våghustorgets tio träd får klotlampor och under december kommer en stor julkula att levereras.

– Årets satsning tror vi kommer locka både örebroare och besökare att mötas i stadskärnan och göra Örebro mer vintrigt och vackert oavsett när man vistas där. Det kanske viktigaste är att stadskärnan upplevs tryggare och trevligare och att alla är välkomna, säger Stina Storm. 

*City Örebro är en ekonomisk förening vars medlemmar främst utgörs av fastighetsägare, handlare, restauranger, caféer, hotell samt övrig kommersiell service i city.