Ny arena breddar Uppsalas issporter

En ny isarena som uppfyller hockeyligans krav samt om- och tillbyggnader av befintliga isbanor för att kunna genomföra nationella och nordiska mästerskap i konståkning i Uppsala. Det är några av de förslag som kommunstyrelsen har tagit fram till kommunfullmäktige.


I förslagen till kommunfullmäktige ingår att bygga om och till Gränbyhallen för att göra den mer ändamålsenlig för issporterna.

Ett av förslagen är att bygga en helt ny isarena som uppfyller hockeyligans krav för elithockey. En nybyggnation kommer att medföra att ytterligare en isyta tillförs i Uppsala kommun. Även om en arena främst förknippas med matcher och evenemang med stor publik kommer en nybyggnation att ge fler tider för hockey- och konståkningsträning då arenan, framförallt på vardagar, även kan användas för detta ändamål.

Befintliga anläggningar skulle samtidigt rustas upp och byggas till för att ge konståknings- bandy- och hockeyföreningarna mer ändamålsenliga lokaler för sina verksamheter. En upprustning skulle också betyda att nationella och nordiska mästerskapstävlingar i konståkning ska kunna genomföras i Uppsala.


– Det här förbättrar förutsättningarna för våra föreningar och idrottsutövare på både elit- och breddnivå och stärker Uppsala som idrottsstad, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Kommunstyrelsen föreslår att kommunkommunfullmäktige fattar beslut om följande i mars:

  • att Uppsala kommun ska uppföra en arena i egen regi för issporter som ska driftsättas 2022, med funktionskrav för elithockey,

  • att ta fram ett förslag till om- och tillbyggnader i befintliga isanläggningar som möter behoven hos de idrottsföreningar som använder anläggningarna,

  • att säkerställa att Konståkningsförbundets funktionskrav uppfylls för att det ska kunna genomföras nationella och nordiska mästerskapstävlingar i Uppsala,

  • att genomföra de om- och tillbyggnader som behövs för att göra den nuvarande anläggningen vid Gränby sportfält mer ändamålsenlig för issporterna,

  • att utreda vilken typ av drift som är mest effektiv för den nya issportsarenan, det vill säga egen drift, extern drift eller en blandning av de båda.