Att bedriva normal verksamhet i en onormal verklighet

Risken för spridning av covid-19 framtvingar åtgärder som kräver ständiga omprövningar med allt kortare framförhållning. Helsingborg Arena & Scen AB arbetar intensivt med att hitta lösningar som fungerar med de begränsningar som gällande rekommendationer och instruktioner innebär. Och det har genererat flera kreativa idéer.


#helsingborgarenaochscen #helsingborgskonserthus #helsingborgsstadsteater #helsingborgarena #sofiero
Helsingborg Arena och Scen AB försöker hitta lösningar för att på olika sätt kunna fortsätta bedriva sin verksamhet även under de begränsningar som nu råder. I verksamheten ingår Sofiero, Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater och Helsingborg Arena. Foto: Collage, Helsingborg Arena & Scen AB

– Vår ambition är att med stor hänsyn till nu gällande begränsningar vad gäller publikantal, och till de olika rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten, upprätthålla den offentliga verksamhet som ligger i vårt uppdrag. Det här är en minst sagt utmanande och krävande situation, men jag kan också konstatera att den skapar kreativa idéer om hur vi mitt i allt detta kan hålla givna löften till vår publik, säger Max Granström, vd för Helsingborg Arena & Scen.


Ett exempel är Konserthusets miniopera Makten och härligheten som i torsdags framfördes vid två tillfällen i stället för ett, vilket innebar att antalet deltagare vid respektive evenemang med god marginal var på rätt sida om den tillåtna gränsen för allmänna sammankomster.


Dessutom erbjöds livestreaming av operan för att ge den del av publiken som uppmanats att stanna hemma möjlighet att ändå ta del av konserten. Även på Helsingborgs stadsteater är man igång med olika idéer som möjliggör fortsatt publik verksamhet i olika former.


– Historiskt sett har kultur- och evenemangsverksamhet haft stor symbolisk betydelse i tider av kris, och det är just så jag ser vår roll i Helsingborgs stads strävan att hålla igång och hålla ihop vårt samhälle. Ett helt nedsläckt samhälle, med stängd offentlig service bär också med sig ett antal risker, ökad social oro och otrygghet, säger Max Granström.

– Jag märker också i återkopplingen med publiken att vi bidrar med hopp och möjliggör en stunds avkoppling och återhämtning, vilket också är viktigt när tonläget är uppskruvat och i sig stressframkallande, säger Max Granström.