Förstudie om naturturism och markägarintressen

Naturturism har en rad parametrar att ta hänsyn till, bland annat markägarna. Nora kommun startar nu ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med markägarnas intressen. Förstudien får stöd av Tillväxtverket och Region Örebro län och drivs i samarbete med Jordbruksverket och markägarna.