Förstudie om naturturism och markägarintressen

Naturturism har en rad parametrar att ta hänsyn till, bland annat markägarna. Nora kommun startar nu ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med markägarnas intressen. Förstudien får stöd av Tillväxtverket och Region Örebro län och drivs i samarbete med Jordbruksverket och markägarna.


#naturturism #nora #kottaberget
Många vill vistas ute i naturen på olika sätt och hur dessa intressen kan samordnas med markägarnas intressen ska nu studeras i Nora. Genrebild: Free-Photos, Pixabay

– På Kottaberget ovanför Gyttorp får Nora kommun nu möjlighet att ta fram en plan för hur vandrings- och ridstråk, cykelleder och möjligheter för fågelskådning kan samverka med markägarens skötsel av skogen, säger Solveig Oscarsson (S), kommunalråd.

För att genomföra förstudien har Nora kommun fått 1,5 miljoner kronor från medverkande myndigheter. I projektet kommer man också att kartlägga hur många nya jobb  naturturism har möjlighet att generera samt arbeta fram förslag på möjliga etableringar inom besöksnäringen. Förstudien pågår till hösten 2020.


– Det här ger Nora kommun möjligheter att tillsammans med markägare, företag och invånare skapa nya arbetstillfällen och nya företag samt nya miljöer för friluftsliv, säger Tom Rymoen (M) kommunalråd.