Naturaktivitet på recept testas i Piteå

Naturaktivitet på recept är ett pilotprojekt som genomförs av Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten och fyra kommuner i länet, varav en är Piteå. Syftet är att ta fram kartor, bilder och beskrivande text till promenadstigar och rogivande platser att användas av patienter som föreskrivs fysisk aktivitet på recept, FaR®.


Naturaktivitet på recept ska göra piteborna friskare.
Naturaktivitet på recept ska göra piteborna friskare. Piteå deltar i ett pilotprojekt som tar fram informationsmaterial om promenadslingor och platser i naturen för att underlätta för invånarna att ta sig ut och ta del av fördelarna med både fysisk aktivitet och naturens läkande kraft. Foto: Stina Eriksson, Piteå kommun

FaR®-metoden har använts av Region Norrbotten sedan 2006. Metoden ersätter eller kompletterar läkemedel eller annan behandling och används både i förebyggande och behandlande syfte.


Inom projektet Naturaktivitet på recept har promenadslingor och platser i naturen graderats efter svårighetsgrad och tillgänglighet. Det färdiga informationsmaterialet kommer att kunna användas vid föreskrivning av FaR®. Målet är att fysisk aktivitet i kombination med naturens hälsofrämjande effekter ska bidra till ett friskare Norrbotten.


– Region Norrbotten samarbetar sedan tidigare med RF-SISU Norrbotten. De utbildar FaR®-ledare och sammanställer kataloger med lämpliga aktiviteter hos föreningar och aktivitetsarrangörer som sjukvårdspersonal kan hänvisa till. Materialet som tas fram genom detta nya samarbete blir ett bra komplement och utvecklar arbetet med FaR®. Förhoppningen är att fysisk aktivitet i naturen ska bli tillgängligt för fler och nya grupper, säger Margareta Eriksson, strateg folkhälsa, Region Norrbotten.

Det finns idag ett stort behov av att skriva ut fysisk aktivitet på recept eftersom våra levnadsvanor blir mer och mer stillasittande.


– Promenader är en vanlig ordinerad aktivitet, en promenad i naturen har bevisats ha god återhämtande effekt och motverkar stress och mental ohälsa, säger Margareta Eriksson.


Förhoppningen är att informationsmaterialet som nu tas fram även ska kunna användas av allmänheten, skolor, arbetsplatser, särskilda boenden, företag med flera för att inspirera människor att ta sig ut i naturen.


– Vi hoppas att materialet ska underlätta för den som kanske inte är så van att regelbundet ta sig ut i naturen, säger Victoria Bystedt, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen och koordinator för projektet.