RF vill inrätta nationellt stöd för idrottsanläggningar

Ett starkt föreningsliv i människors närområde skapar möjligheter till social hållbarhet, en meningsfull fritid och bättre folkhälsa. Men ofta glöms landsbygden bort i utvecklingen. Det vill Idrottens landsbygdsprogram ändra på och efterlyser bland annat en nationell anläggningsfunktion.


Idrottsanläggningen i Ydre har gjorts så attraktiv som möjligt för att nå nya målgrupper Torpavallen fungerar idag som en samlingsplats för bygdens invånare.
I Ydre har man satsat på att göra idrottsanläggningen Torpavallen så attraktiv som möjligt och att nå nya målgrupper genom olika aktiviteter. Enligt Gabriel Johansson, ordförande i Torpa AIS, fungerar Torpavallen idag som en samlingsplats för bygdens invånare. Foto: RF-SISU Östergötland 

Många idrottsföreningar äger och driver sina idrottsanläggningar men den stora delen av anläggningsbeståndet finansieras av landets kommuner. I Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2019 anger ungefär hälften av Sveriges kommuner att de till stor eller mycket stor del vill få stöd inom frågor som rådgivning, inspiration och kunskapsstöd vad gäller utformningen av nya ytor. Behovet av samlad kunskap och stöd har även Boverket identifierat i sin utredning Miljöer för idrott och fritid – Hur kan kunskap utvecklas, samlas och förmedlas.


För landsbygden är detta extra viktigt. Att erbjuda en mångfald av idrottsytor blir svårare ju mindre befolkningsunderlaget är och där behöver kommuner och idrottsföreningar hjälp att utveckla och modernisera sina anläggningar för att skapa en mer välkomnande och varierad verksamhet som leder till fler människor i rörelse genom hela livet. Men ofta glöms landsbygdsorterna bort i utvecklingen.


– Sverige och regeringen behöver inrätta en nationell anläggningsfunktion. Den ska ge stöd för innovation och modernisering av idrottsanläggningar, samla och utveckla kunskap kring idrottsanläggningar och stödja kommunerna som ofta bär hela kostnaden att utveckla idrottsanläggningar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Genom Idrottens landsbygdsprogram vill idrottsrörelsen tillsammans med andra vara en motor för att skapa en levande landsbygd i ett Sverige som håller ihop. Ett land med gemenskap, kraft och möjligheter i såväl stad som landsbygd.


Läs mer om Idrottens landsbygdsprogram här.