Järfälla vill bygga nationellt center för svensk fotboll

Järfälla kommun, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och Serneke vill teckna ett intentionsavtal om att utreda möjligheten för ett nytt nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden.


#barkarbystaden #fotbollscentrum
Förstudien om ett nationellt fotbollscentrum ska ligga till grund för kommande beslut om detaljplaneuppdrag, ramavtal och markanvisningsavtal som reglerar villkoren för genomförande av byggnationen.

Barkarbystaden i Järfällla kommun ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, handel, service, kultur och idrott. Bland annat planeras här för Stockholms första inomhusanläggning för längdskidåkning.


Järfälla kommun, SvFF och Serneke anser att ett nationellt träningscenter för svensk fotboll skulle stärka Barkarbystadens profil som idrottscenter och besöksmål och dessutom bidra med arbetstillfällen. Intentionsavtalet handlar om att genom en förstudie gemensamt utreda förutsättningarna för att genomföra detta.

– Att bygga med idrott i centrum har alltid varit något som vi förespråkat. Vi är övertygade om att det är en viktig ingrediens i en hållbar stadsutveckling och en bättre folkhälsa, säger Ola Serneke, vd och koncernchef i Serneke Group.


I förstudien ska en tid- och processplan tas fram som beskriver vilka beslut som behöver fattas och när i tid detta måste ske.


– För att alla våra landslag, från ungdomsnivå till A-landslagen, ska ges bästa förutsättningar att göra ett så bra resultat som möjligt är ett nationellt träningscenter en viktig pusselbit. För det fall det blir av så ger det oss också en bra möjlighet att samla våra utbildningar och utveckla arbetet med forskning och utveckling, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.


Förslaget om intentionsavtal mellan Järfälla kommun, SvFF och Serneke tas upp för beslut i Järfällas kommunstyrelse den 11 november.