Nationalstadsparken blir pollinerarvänlig

En djärv vision har tagit form. Hela Nationalstadsparken i Stockholm ska bli en pollinerarvänlig zon.


Projektet Bin i Stan har startats av hållbarhetsbyrån U&We.

Den biologiska mångfalden minskar, och så även alla arter av pollinerande insekter. De är viktiga för vår livsmedelsförsörjning och hotas nu av kemikalier, ensidig odling och näringsbrist och det är viktigt att sätta in åtgärder för att bromsa utdöendet. Nationalstadsparken har en stark ekologisk inriktning som förstärks ytterligare när humlor och bin sätts i fokus.


Bakom initiativet till en pollinerarvänlig zon ligger Bin i Stan, ett projekt som drivs av hållbarhetsbyrån U&We, brittiska ambassaden och ett flertal organisationer med koppling till parken.


– Det här är första steget. Därefter vill vi att hela Stockholm ska surra av olika sorters pollinerare, säger projektledare Göran Wiklund.

Alla verksamheter inom Nationalstadsparken inbjuds att delta i projektet och att utifrån sina förutsättningar förverkliga visionen. Exempel på åtgärder kan vara att odla bivänliga växter, ha långtidsblommande rabatter, anlägga ängsmark och att sätta upp insektshotell och bikupor.


Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som förvaltar och sköter stora delar av parken med sin unika miljö med vackra byggnader, skogar, stränder och parklandskap, är positiva till initiativet.

– Vi gör redan mycket för den biologiska mångfalden, men mot bakgrund av att insekter försvinner är det viktigt att ytterligare åtgärder sätts in, säger Kungliga Djurgårdsförvaltningens parkchef Gunnar Björkman.


Det blir också viktigt att förstärka den biologiska mångfalden i områdena runt Nationalstadsparken, eftersom där finns förflyttningsvägarna som insekterna använder. Här bör all skötsel av grönområden gynna pollinatörer och biologisk mångfald.

Allmänheten kan också medverka till visionen genom att skapa landningsplatser för humlor och bin i sina balkonglådor, altaner och kolonilotter.


– Man kan plantera blommor, bär och andra växter som pollinerare tycker om, som restauranger för insekterna. Ta först reda på vilka växter de attraheras av, tipsar Göran Wiklund.