Nacka överklagar dom mot buller från fotbollsplan

I Nacka har de närboende till fotbollsplanen Boovallen klagat på buller och fått rätt. Nu överklagar Nacka kommun domen som medfört inskränkningar av fotbollsverksamheten på Boovallen. Kommunen vill driva frågan om att även barn och unga som bor i tättbebyggda områden ska ha möjlighet att träna och idrotta.


Nacka kommun har efter en dom vidtagit åtgärder för att minska ljudnivån från Boovallen men anser samtidigt att lagen måste ses över. (Genrebild)

För att minska ljudnivån från idrottsanläggningen har miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter domen beslutat att fotboll får spelas på Boovallen klockan 16:00–21:30 på vardagar och klockan 9:00–20:00 på helger. Högtalare får användas högst fyra gånger per år och belysningen får som mest vara tänd en timme innan verksamheten börjar och en halvtimme efter att den avslutats. Dessutom ska bullerskydd byggas för att ytterligare begränsa störningarna för närboende. 


Samtidigt konstaterar miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun att lagen behöver ses över.


– Vi ser att det är nödvändigt att införa viss förändring i tiderna för träning och matcher på helger. Vi vill dock inte jämställa ljud från fotbollsspel med exempelvis buller från industri eller trafik. Tusentals barn och unga använder Boovallen varje vecka. En större förändring än den vi gör nu skulle inte stå i proportion till konsekvenserna för dem. På så sätt utmanar vi lagstiftningen och ger rimliga speltider, säger Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd.


I överklagandet lyfter kommunen bland annat att det inte är bevisat att ljud från Boovallen utgör en olägenhet. Framförallt ifrågasätter kommunen att bullernivåerna på Boovallen ska jämföras med riktvärden för så kallat industribuller. Nacka kommun anser att man i stället borde utgå ifrån och ta hänsyn till den verksamhet som bedrivs på Bovallen. Fotbollsspel och ljud från lek och idrott kan helt enkelt inte likställas med industribuller.


– Vi har nu överklagat i alla instanser vi kan. Det är helt orimligt att ljud att barns lek och idrottande likställs med industribuller, vilket Mark- och miljödomstolen gör, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun (M).  

Frågan om hur mycket det ska få låta på och runt en fotbollsplan har kommit att engagera många människor, både privatpersoner och föreningar i och utanför Nacka. Många oroar sig för att domen ska bilda praxis och att utgången av prövningen om buller på Boovallen kan komma att påverka framtida ärenden runt om i Sverige och på sikt kraftigt begränsa möjligheterna att spela fotboll och idrotta i hela landet.


– Det måste även i framtiden finnas möjlighet till idrottsanläggningar för barn och unga inom tätbebyggda områden. Vi vet att vi inte är ensamma att se hur förödande det skulle vara för svensk idrott om domen står sig, många sluter upp bakom oss i frågan om att barn och unga idag behöver mer idrott – inte mindre, säger Mats Gerdau.