Startar nätverk för idrottens samhällsnytta

Utanförskapet, ohälsan och klimatförändringarna är tre av vår tids största samhällsutmaningar. Utmaningar som kräver handling. Med det som utgångspunkt startade nätverket Idrottens Kraft, vars syfte är att samla aktörer som vill bidra till ett mer hållbart och klimatsmart samhälle med hjälp av idrott.