Näsduksträden blommar i Göteborg

De största publikdragarna i Göteborgs botaniska trädgård är på gång igen. Det är näsduksträden som blommar med sina karakteristiska vita stödblad som fladdrar i vinden. Årets blomning är både riklig och fin.


#göteborgsbotaniska #botaniska #näsduksträd #duvträd #exotiskaträd
Näsduksträdets blommor är oansenliga men omges av vita stödblad som vajar som näsdukar i vinden. Foto: Göteborgs botaniska trädgård

De egentliga blommorna på näsduksträdet är oansenliga. De saknar kronblad och hänger på halvdecimetern långa, smala skaft i en liten rund, rödbrun blomställning. Däremot omges varje sådant litet blomhuvud av två vita, olika stora stödblad. Oftast är blomningen rik och då skapar de vita stödbladen en svävande asymmetri som påminner om vajande näsdukar på tork eller duvor och trädet kallas även duvträd.

I näsduksträdets hemland Kina är trädet sällsynt och klassat som hotat, bland annat på grund av omfattande skogsförstörelse. Trädet förekommer vildväxande i sex provinser.


Näsduksträdet kom till Europa när abboten, missionären och amatörbotanisten Armand David 1869 skickade torkat material från näsduksträdet hem till Frankrike. Det var också han som senare fick ge näsduksträdet dess släktnamn, davidia. Efterhand spreds nyheten om det sällsamma trädet och 30 år senare sände den engelska trädgårdsfirman Veitch iväg en ung växtsamlare till Kina med det enda syftet att samla frön av näsduksträdet. Det var upptakten till Ernest Henry Wilsons karriär och han kom så småningom att introducera fler östasiatiska arter än kanske någon annan.


I Botaniska finns näsduksträd i både Bambulunden och Japandalen. Den som vill ha ett eget näsduksträd bör välja en vindskyddad och varm plats med lätt men ändå näringsrik och fuktighetshållande jord.