Munas simskola ger människor trygghet, självkänsla och framtidstro

Muna Idow, 23 år, driver Mermaid simskola och med vatten som verktyg hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Hennes vision är glasklar – att bidra till ett bättre, mer inkluderande och tryggare samhälle och kunna ge andra barn en bättre barndom än den hon själv haft. Nu får hon ett av årets Kompassrosstipendier.


Muna Idow, Kompassrosstipendiat 2021, lärde sig simma för bara fyra år sedan. Nu driver hon en egen simskola där hon hjälper deltagarna bygga självkänsla och självförtroende med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten.
Muna Idow, Kompassrosstipendiat 2021, lärde sig simma för bara fyra år sedan. Nu driver hon en egen simskola där hon hjälper deltagarna bygga självkänsla och självförtroende med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten. Foto: Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Muna Idow föddes i Somalia och har vuxit upp på olika platser i Afrika på grund av att hennes familj tvingats fly flera gånger. Till Sverige och Göteborg kom hon för sex år sedan. Muna startade Mermaid simskola som ett UF-företag och i dag får verksamheten all hennes tid och engagemang.


– Att få ta emot Kompassrosen är helt fantastiskt. Stipendiet är ett bevis på att ledarskap kan se olika ut. Och jag kommer med stipendiets hjälp fortsätta utveckla mitt ledarskap och inspirera andra att våga identifiera sig som ledare och aldrig ge upp sina drömmar, säger Muna Idow.

Som ledare är Muna modig och jobbar för att bryta normen kring att muslimska kvinnor inte vanligtvis ses som ledare. Hon vill vara en förebild för andra och visa att det är möjligt att nå sina mål och drömmar. Hennes ledarskap präglas av att sprida glädje och bygga gemenskap och hon lägger stor vikt vid att deltagarna ska känna jämlikhet och respekt för varandra.


Muna lärde sig att simma för bara fyra år sedan – i dag är hon simlärare, seglingsinstruktör och spelar undervattensrugby på fritiden.


– När jag kom till Sverige såg jag att det fanns många aktiviteter för nyanlända men få ledare som förstod vad det faktiskt innebär. Därför vill jag bidra till att fler med liknande bakgrund som jag tar steget in i ledarskapet. Vi behöver bli fler modiga ledare som vågar ta oss an alla utmaningar som finns bland nyanlända barn, de behöver vårt stöd och vår hjälp att bli självständiga individer som tror på sig själva och hittar till sina mål och drömmar, säger Muna Idow.

Nu får Muna ett av årets Kompassrosstipendier. Stipendiet delas ut av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap till ledare under 25 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. Nomineringen lyder: "Muna Idow får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på omtanke, handlingskraft, nyfikenhet och jämlikhet bygger självkänsla och självförtroende hos deltagare med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten."


– Vi är övertygade om att framtidens ledare är trygga individer som bottnar i sina värderingar. Årets stipendiater är alla förebilder för det värdebaserade ledarskapet. Med värderingarna mod, omtanke och handlingskraft leder de alla på olika sätt för att skapa bättre förutsättningar för människor runt dem, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.


Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och delas ut för 15:e gången. Sammanlagt 48 unga ledare har tagit emot stipendiet. Med anledning av pandemin delas Kompassrosstipendiet ut av H.M. Konungen vid en ceremoni på Kungliga slottet under hösten 2021.