Multifunktion ökar antalet besökare

Med en höj- och sänkbar mellanbotten kan en simbassäng användas för fler typer av aktiviteter och därmed locka fler besökare i alla åldrar.


Ett bad med direkt erfarenhet av detta är nya Sundstabadet i Karlstad. Deras höj- och sänkbara bottnar har varit i drift i snart fem år och investeringen har lett till att man ökat besöksantalet från 170 000 inpasseringar till 400 000.


– Tanken med installationen var att vi ville skapa förutsättningar för olika typer av aktiviteter och att attrahera människor i olika åldrar att komma till vår anläggning. Lösningen innebär att våra gäster styr utbudet och att aktiviteterna inte längre är begränsade av våra lokaler, säger Stephan Hammar, verksamhetschef för bad och sport på Karlstad Kommuns kultur och fritidsförvaltning.

De höj- och sänkbara bottnarna gör det möjligt att till exempel ta emot simskolebarn på förmiddagen för att en stund senare vara redo att hålla i ett vattengruppträningspass för vuxna. Flexibiliteten har gjort att man ökat besökarantalet och en högre nyttjandegrad är något positivt i en anläggning som är en stor investering för de flesta kommuner.


– Givetvis är detta en mycket bra investering, det har ökat vårt besökarantal och vi får god feedback från gästerna eftersom vi i och med denna lösning har kunnat utveckla vår verksamhet, säger Stephan Hammar.

De bottnar som finns i Sundstabadet är installerade av Aqua Level och styrs via en fjärrkontroll och en display som badets medarbetare sköter. En tavla visar vilket djup bassängen har i realtid.


Bengt Porth som är maskinist och driftansvarig på Sundstabadet menar att installationen som skett i etapper har fungerat bra och att det i nuläget finns bassänger där hela golvet är höj- och sänkbart. I andra bassänger är halva bassängen höj- och sänkbar.


– Att kunna styra bassängerna med hjälp av ny teknik är givetvis en fördel för hela verksamheten och det visar att vi vill ligga i framkant, säger Bengt Porth.

Sundstabadet har också ingått ett serviceavtal med leverantören för snabb hjälp vid eventuella driftproblem.