Dansk expertis lär Skåne hur man utvecklar mountainbikeleder

Uppdaterat: 21 okt. 2019

Mountainbike är en snabbt växande sport och friluftsaktivitet i Sverige. I Danmark ligger man flera år före Sverige i utvecklingen och i november hålls en konferens i Skåne där några av förgrundsfigurerna i Danmark delar med sig av den kunskap och erfarenhet som ligger bakom framgångarna på andra sidan Öresundsbron.


#mountainbike #mountainbikeleder #utemiljö #sport #cykla
Fredric Piper, ordförande i Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling, ser ljust på framtiden för utvecklingen av nya mountainbikeleder i Skåne som kan bredda friluftsaktiviteten och göra den mer tillgänglig för alla. Foto: Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling

Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling har under ett antal år drivit projektet MTB Skåne för att skapa och lyfta fram officiella mountainbikeleder i Skåne. Officiella leder ger en god styrning av den växande målgruppen. Det är inom detta projekt som man har knutit goda kontakter med Danmark.


– Vi har tittat på hur olika destinationer runt om i Europa har angripit frågan och vi ser att den modellen man jobbat efter i Danmark sannolikt är den som kommer fungera bäst för oss i Skåne också, säger Fredric Piper, ordförande i Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling.


Det som är utmärkande i Danmark är hur man lyckats engagera och organisera det ideella engagemanget för att skapa en bärkraftig infrastruktur i landskapet i samförstånd med markägarna. En grund som nu leder till relativt stora investeringar från det offentliga för att vidareutveckla hållbara turistdestinationer runt om i landet.

Den 15 och 16 november arrangerar Stiftelsen Skånsk MTB Utveckling en konferens där några av förgrundsfigurerna i Danmark delar med sig av den kunskap och erfarenhet som ligger bakom deras framgångar i att bygga ut ett bra och hållbart nätverk av publika leder för mountainbike.


Den 15 november är fokus på att förmedla kunskapen åt offentliga aktörer och intressenter som behöver jobba med frågan och den 16 november är fokus mot cyklister och stigbyggare. Att bjuda in även den ideella sektorn blir lite av ett startskott för att låta MTB Skåne växa ut i den ideella sektorn genom att bli ett medlemsbaserat projekt.


– Detta kan samla alla intressenter som vill vara med och skapa ett hållbart nätverk av leder och stigar runt om i Skåne. Leder och stigar som ska vara öppna för allmänheten, säger Fredric Piper.