Bygger motionscentrum för dem som inte rör sig

Ett lite annorlunda motionscentrum byggs nu i friluftsområdet Vättlefjäll i nordöstra Göteborg. Anläggningen är främst till för att hjälpa de som idag bara tränar lite eller inte inte alls att få en aktiv fritid och bättre hälsa.


Motionscentrum för de som inte är aktiva byggs i Vattlefjäll
Bettan Andersson och Magnus Berntsson från Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd på plats vid bygget av det nya motionscentrumet i Vättlefjäll i nordöstra Göteborg. En anläggning de hoppas ska hjälpa till att minska de skillnader i hälsa och fysisk aktivitet som finns hos invånarna. Foto: Göteborgs stad

För flera år sedan fick Göteborgs idrotts- och föreningsnämnd i uppdrag av kommunfullmäktige att bygga ett motionscentrum i ett område med socioekonomiska utmaningar. Valet av plats blev då Vättlefjäll norr om Angered – ett av de största naturområdena i Göteborg med skog, hedar, mossar och flera sjöar.


– Det finns stora skillnader i hälsa och fysisk aktivitet i Göteborg, och ofta är hälsa och livsvillkor sämre i socioekonomiskt utsatta områden. Genom att bygga ett nytt motionscentrum just här hoppas vi kunna bidra till att utjämna dessa skillnader, säger Magnus Berntsson, idrotts- och föreningsnämndens ordförande.

Det nya motionscentrumet är placerat vid den sydvästra gränsen till Vättlefjälls naturreservat, intill Lövgärdet och Rannebergen, på gångavstånd till Surtesjön och granne med en kanotpool. Det är en liten anläggning på 520 kvadratmeter som kommer att rymma ett gym, en aktivitetssal för olika former av gruppträning, omklädningsrum och dusch samt en samlings- och aktivitetsyta utomhus under tak.


Motionscentrum byggs för de som inte är aktiva
Motionscentrumet kommer att ha plats för träning både inne och ute och är beläget intill ett av Göteborgs största naturområden med ett varierat och böljande landskap. Skissbild: Göteborgs stad

– Framför allt vill vi nå personer som idag tränar lite eller inte alls. Det här ska vara en plats där vi hjälper dig att komma igång, hittar en träningsform som passar dig, men också fokuserar på återhämtning. Vi kommer att erbjuda aktiviteter både inomhus och utomhus och hoppas att motionscentrumet kan bli en ny mötesplats som också får fler att upptäcka Vättlefjäll, säger Camilla Wikander, samordnare för friskvårdsfrågor på idrotts- och föreningsförvaltningen.


Motionscentrumet i Vättlefjäll skiljer sig från andra anläggningar i Göteborg på ytterligare ett sätt. Dagtid kommer idrotts- och föreningsförvaltningen att bemanna gymmet och ordna gruppaktiviteter. På kvällstid däremot får det lokala föreningslivet tillgång till anläggningen för att driva egna aktiviteter.

– Det här motionscentrumet kommer ge föreningar nya möjligheter till att utveckla sin träning så väl inomhus som utomhus, säger Bettan Andersson, 2:e vice ordförande i idrotts- och föreningsnämnden.


Det nya motionscentrumet beräknas stå klart våren 2022.