Bygger motionscentrum för dem som inte rör sig

Ett lite annorlunda motionscentrum byggs nu i friluftsområdet Vättlefjäll i nordöstra Göteborg. Anläggningen är främst till för att hjälpa de som idag bara tränar lite eller inte inte alls att få en aktiv fritid och bättre hälsa.