Mötesplatser för umgänge, sysselsättning och företagande

The Garden, The Kitchen och The Market är tre nya mötesplatser i Helsingborg med möjligheter till inte bara umgänge utan också sysselsättning och företagande. Bakom satsningen står Helsingborgs stad, Helsingborgshem och IKEA.


I The Garden, en av de tre nya mötesplatserna, finns det möjlighet för flera olika sorters odling. Det som produceras kommer att säljas, bland annat via de två andra mötesplatserna The Kitchen och The Market.
I The Garden, en av de tre nya mötesplatserna, finns det möjlighet för flera olika sorters odling. Det som produceras kommer att säljas, bland annat via de två andra mötesplatserna The Kitchen och The Market. Visionsskiss: Landscape Syd AB

Mötesplatserna The Garden, The Kitchen och The Market placeras i stadsdelen Drottninghög och utgör olika delar i en satsning med lokal odling, matproduktion och marknadsförsäljning i fokus. Mötesplatserna kommer att vara öppna året om.


– Via konceptets tre delar ges invånare möjlighet att engagera sig i något de brinner för och som kan vidareutvecklas i större skala. I fokus står kunskapsöverföring, matlagning, odling, försäljning, möten, engagemang och sysselsättning av olika former, berättar Anna-Carin Alderin, ansvarig projektledare på IKEA Sverige.

The Garden är en storskalig stadsodling av frukt, grönsaker och kryddor. Det som produceras kommer att säljas både via The Kitchen och The Market och via olika restaurangkök. The Garden blir en vidareutveckling av området kring det numera stängda friluftsbadet.


The Kitchen är ett restaurangkök på aktivitetshuset Tryckeriet där verksamheten bygger på dialog och samskapande. Det nya konceptet innehåller bland annat ett aktivitetskök som kommer att vara öppet för Helsingborgs invånare.


The Market ska fungera som en handels- och mötesplats där lokala entreprenörer ges möjlighet att nå ut till en större publik med sina varor och tjänster. Här kommer också produkter från The Garden och The Kitchen att säljas.


Nyligen avslutades det andra större dialogprojektet Drottninghög Tillsammans där Helsingborgshem intervjuat 250 drottninghögsbor om vad de tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen. Frågorna handlade om var på området man trivs bäst, vilka platser som kan utvecklas och hur det är att bo i ett område där det byggs och renoveras.


– Vi ser att många efterfrågar fler mötesplatser utomhus, något som samarbetet med IKEA kommer att bidra med, säger Mikaela Åberg, projektledare stadsdelsutveckling på Helsingborgshem.

Successivt börjar nu det markförberedande arbetet för The Garden och The Market. Stadsbyggnadsförvaltningen undersöker också möjligheterna för en ny lekplats med vattentema, den första i Helsingborg. Tillsammans kommer de att utgöra spännande lekmiljöer på området vilket efterfrågats av boende.


– Vi förstår att många kommer att sakna badet, men vi är övertygade om att detta på sikt är bra både för området och invånarna. Samarbetet med IKEA skapar unika möjligheter när det gäller sysselsättning, företagande och mötesplatser som är öppna året om, säger Mikaela Åberg.