Mooringo gör det lättare att hitta natthamn

Många båtägare är stressade inför sitt besök i natthamn eftersom de är osäkra på om det finns en ledig plats när de kommer fram. Samtidigt ligger över 70 procent av alla båtplatser längs kusten outnyttjade. Mooringo har därför utvecklat en gratis mobilapp som omvandlar outnyttjade, tomma båtplatser till attraktiva, lönsamma besöksmål. Nu tar Mooringo nästa steg och använder satellitdata för att ytterligare kartlägga lediga båtplatser världen över.


#mooringo #småbåtshamn #båtägare #natthamn
Med hjälp av satellitdata kan appen Mooringo hjälpa fritidsbåtar att hitta lediga besöksmål och samtidigt skapa förutsättningar för att skärgården används på ett mer hållbart sätt. Foto: Shutterstock

– Med satellitdata kan Mooringo leverera information både om lediga gästhamnar och lediga naturhamnar. Det medför möjlighet till en ännu större naturupplevelse för fritidsbåtägare och ger förhoppningsvis även en bättre spridning av miljöbelastningen i känsliga vatten. Vi hoppas att fler återigen kan börja segla, istället för att köra fort med motor. Segling är ju oslagbart ur hållbarhetsperspektiv, säger Robert Mertens, vd för Mooringo.

Data om kustens båtliv är intressant även för myndigheter, företag och miljöorganisationer. Konkurrensen om kusterna har exploderat i och med ökad turism, vindkraftsanläggningar, fisk- och algodlingar samt ökade transporter av gods och människor. Med hjälp av data över båtlivet kan myndigheter och organisationer få bättre underlag till strategiska beslut för en hållbar framtid.


Företaget Mooringo har antagits till den nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Med hjälp av expertis från forskare inom ESA ska företaget nu med stöttning även från Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborgs Universitet, turistnäringen och miljöorganisationer, ta fram nya, satellitbaserade tjänster.


Mooringo har också blivit utvalda att delta i hållbarhetsprogrammet Green Tech Challenge i Finland.

– Juryn förstod att vår kartläggning av båtlivet är en livskraftig idé som kommer att göra stor skillnad för båtägare men också för myndigheters och företags planering av hållbar turism längs våra känsliga kuster, säger Robert Mertens.


Green Tech Challenge har som vision att hjälpa företag som har en positiv inverkan på miljö och samhälle att hitta nätverk och finansiering för sin affärsidé. Bolagen som väljs ut måste bidra till att minska utsläpp och miljöförstöring. Dessutom måste idén kunna skala upp till att påverka många människor eller stora områden runt världen.