​Färre fyllda säckar under årets Älvstädning

Städa Sveriges miljöprojekt Älvstädningen har genomförts för sjunde året och för första gången går skräptrenden neråt. Totalt plockades 23 ton skräp längs fem älvar, vilket är 7 ton mindre skräp än förra året.


#städasverige #älvstädning #skräp #mikroplast
Under årets Älvstädning plockades det både skräp och togs vattenprover för att undersöka eventuell förekomst av mikroplast. Foto: Josefin Warg/Städa Sverige

Älvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum och syftet är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag.


I årets upplaga av Älvstädningen deltog omkring 2000 deltagare från 84 idrottsföreningar längs Indalsälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven. Under premiärhelgen plockade de deltagande föreningar i Östersund skräp tillsammans med ambassadören Björn Ferry. Dagen resulterade i plastförpackningar, cyklar, bildäck, glasflaskor, pappersförpackningar, ett gammalt badkar från botten av Storsjön och mycket mer.

– Det är glädjande att det har varit ett så stort intresse och att så många deltagit i årets Älvstädning. Jag tror att motiverande för idrottsföreningarna att göra skillnad i naturen och även för sin egen förenings del, säger Desirée Hylander, projektledare på Fortum.


Att mängden skräp detta år var nära en tredje del mindre än förra året är självklart positivt och pekar på att projektet gör skillnad på riktigt.


– Vilka slutsatser som går att dra av detta är för tidigt att säga men det visar helt klart att vi är på rätt spår, säger Linnéa Grahn, projektledare Städa Sverige.


Som ett projekt inom Älvstädningen samlade några föreningar in vattenprover som sedan analyserats för förekomst av mikroplaster. Detta projekt genomfördes för att belysa ämnet mikroplaster och prata om skräpet som inte syns. Sammanställning av analysproverna publiceras i november.