Miljön prioriteras för bidrag till idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun delar årligen ut investeringsbidrag för utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar. Utdelningen i år ligger på rekordnivå då bidraget höjts med en miljon kronor. Projekt kopplade till miljö prioriteras högt.