Var tredje tränar för bättre mental hälsa

Sju av tio svenskar (71 procent) tränar eller motionerar minst en gång i veckan och fler än var tredje (36 procent) tränar för att få bättre mental hälsa. Det är några av resultaten ur sportkedjan Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.


#stadium #stavgång #träningsvanor
Gång och promenad är den motionsform som flest ägnar sig åt bland deltagarna i Stadiums undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor. Genrebild: Sirpa P, Pixabay

För fjärde året i rad har sportkedjan Stadium låtit Sifo undersöka svenskarnas tränings- och motionsvanor. Undersökningen genomfördes under december 2019 och totalt medverkade 1 000 personer i undersökningen. För 2019 visar kartläggningen att svenskarna är fortsatt aktiva då 71 procent tränar eller motionerar minst en gång i veckan. Gång och promenad är den populäraste träningsformen – närmare 57 procent uppger att det är vad de oftast gör när de tränar. Därefter följer styrketräning (36 procent) och löpning (24 procent).


Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland både barn och vuxna – enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 17 procent av befolkningen drabbade av psykisk ohälsa 2018. Enligt Karolinska Institutet är motion ett effektivt sätt att motverka psykisk ohälsa. Nu visar Stadiums undersökning att många tränar just för att få bättre mental hälsa.

– Vi lär oss ständigt mer om träningens positiva effekter och glädjande nog verkar det som att kunskapen om motionens inverkan på den mentala hälsan är utbredd. Fler än var tredje svensk som tränar regelbundet gör det i dag för att få bättre mental hälsa, säger Angelica Larsson, PR & kommunikationsansvarig Stadium.

Samtidigt syns en viss ojämställdhet i varför man inte tränar oftare. Den främsta anledningen till att män inte tränar oftare är att de prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 procent mot 9 procent för kvinnor). De främsta anledningarna till att kvinnor inte tränar oftare är att barn eller familj tar upp den tiden (26 procent) eller att man inte gillar att träna (26 procent).


När det gäller träningsformer syns även här könsskillnader. Medan 30 procent av kvinnorna oftast grupptränar är det bara tio procent av männen som gör det. 18 procent av männen utövar oftast någon form av bollsport (såsom fotboll, innebandy eller ishockey) medan bara fem procent av kvinnorna gör det. Löpning/jogging är också mer populärt bland män (29 procent) än bland kvinnor (19 procent) samtidigt som fler kvinnor (68 procent) jämfört med män (45 procent) oftare går/promenerar.