ABC för meningsfulla mötesplatser

Miljontals kronor spenderas på att skapa nya mötesplatser men ofta stannar det vid den fysiska miljön. En mötesplats måste dock användas på rätt sätt för att fungera som en sådan. Det nystartade Linköpingsprojektet ABC för meningsfulla möten ska ta fram en modell för hur fysiska mötesplatser bäst kan bidra till att öka social interaktion och stärka gemenskap och därigenom bryta ensamhet.


Anders Carlsson är projektledare för projektet ABC för meningsfulla möten som ska testas i området Ebbepark i Linköping.
Anders Carlsson är projektledare för det nystartade projektet ABC för meningsfulla möten. Testplats för projektet blir Ebbepark i Linköping som är ett område under utveckling och kommer att ge projektet tillgång till en bred målgrupp. Foto Anders Carlsson: Ogun Turkay. 3D-bild Ebbepark: Sankt Kors

Ofrivillig ensamhet är ett samhällsproblem som påverkar människors hälsa både psykiskt och fysiskt. Möjligheten till social samvaro i närmiljön, även utanför redan etablerade sociala grupper, kan vara avgörande för att bryta ensamhet. Vad som egentligen skapar meningsfulla möten och mötesplatser är dock inte helt klart.


– Det är den koden vi ska försöka knäcka. Insatser för att skapa mötesplatser stannar ofta vid den fysiska gestaltningen. Det vi ska göra är att också titta på betydelsen av involvering av användarna redan från start och vad som sedan måste till för att aktivera mötesplatsen så att den används på ett sätt som verkligen bidrar till social interaktion, säger Anders Carlsson, projektledare.


Projektet kommer bland annat att använda sig av den evidensbaserade ABC-metoden för psykisk hälsa, där ABC står för Act, Belong, Commit – att göra något aktivt, göra något tillsammans och att göra något meningsfullt. I projektet undersöks hur ABC kan byggas in i den fysiska närmiljön, för att bli en del av vardagen.


– Det kan handla om konstinstallationer där medborgarna blir medskapare, cirkulära marknader där en förutsättning för resursdelning genom återbruk är att människor möts, hybridlekplatser, öppna verkstäder, gerillaodling, nätverk, storytelling och föränderliga upplevelser. Projektets främsta syfte är kanske inte så mycket mötesplatserna i sig, som att ta fram modeller, processer och arbetssätt som kan spridas till andra stadsdelar och andra målgrupper, säger Anders Carlsson.

Projektet genomförs i det nya området Ebbepark i Linköping. Här ska en levande innerstadsmiljö skapas med boende, företag, skola och olika typer av samhällsservice, vilket gör att projektet når en bred målgrupp. Hela området fungerar dessutom som en testbädd i full skala där organisationer kan testa idéer och innovationer i en verklig miljö.


Det Vinnova-stödda projektet ABC för meningsfulla möten kommer att pågå under fyra år och genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping och den ideella föreningen Gyllene Skräp som verkar för att förmedla kunskap om hållbar utveckling genom upplevelser och pedagogiska verktyg.