Medley tar över Kungsbackas simhallar

Kungsbacka kommun har beslutat att tilldela Medley AB uppdraget att driva Kungsbackas simhallar från 1 januari 2020. Avtalet gäller i fem år med möjlighet till förlängning i ett och ett halvt år.


Medley AB får uppdraget att driva Kungsbackas simhallar från 1 januari 2020. Nya badhuset öppnar i juni 2020 och fram till dess driver Medley den gamla simhallen. Foto: Medley

I driften av simhallarna ingår förutom bad även relax, gym och café. Nya badhuset öppnar i juni 2020 och fram till dess driver Medley gamla simhallen.


– Jag är väldigt glad att vi får Medley som samarbetspartner. Tillsammans med oss kan de fortsätta att utveckla våra anläggningar till attraktiva mötesplatser för träning och friskvård dit våra invånare gärna kommer för roliga upplevelser och för att ta hand om sin hälsa, säger Ulrika Granfors, förvaltningschef Kultur & Fritid.

Hos Medley är man laddade för uppgiften och ser fram emot att utveckla Kungsbackas bad- och träningsanläggningar.


– Det är fantastiskt roligt att Kungsbacka kommun gett oss detta förtroende. Det innebär också att vi får vår första anläggning på västkusten vilket är strategiskt viktigt för oss, säger Medleys vd Claes Mittjas.