Medborgarhuset – ett lyft för alla stockholmare

Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm byggdes på 1930-talet med samlingslokaler, bibliotek, gymnastiksal och bad. Nu öppnar det igen efter flera års renovering och ombyggnad som utgått från de ursprungliga intentionerna men också moderniserat funktionerna så att de möter dagens standard.


#medborgarhuset #medborgarplatsen #forsgrenskabadet #nyrensarkitekter
Medborgarhuset i Stockholm öppnar igen efter flera års renovering och ombyggnad. Mötesplatsen från 1930-talet har moderniserats varsamt samtidigt som tillgängligheten ökat. Simhallens stora fönstervägg mot söder är bevarad. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

Nyréns Arkitektkontor har på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor varit med och skapat det förnyade Medborgarhuset som öppnar upp sig för allmänheten och bjuder in till de aktiviteter som alltid funnits i byggnaden. En kulturhistorisk skatt där materialen försiktigt har renoverats och nya tillägg lyfter fram den historiska arkitekturen.


– Uppdraget att renovera Medborgarhuset har under lång tid engagerat många av våra medarbetare med olika kompetenser: arkitekter, ingenjörer, inredningsarkitekter och byggnadsantikvarier. Det är en komplex byggnad så det har både varit utmanande och stimulerande. För att lyckas har det varit extra viktigt med nära samverkan och stor lyhördhet mellan alla engagerade, säger Ulrika Bergström, vd Nyréns Arkitektkontor.

Huset har öppnats upp med nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplanet och en ny huvudentré från Medborgarplatsen. Den soliga södra sidan har fått fler restauranger och därmed blivit mer levande. De tre huskropparna har bundits ihop till en genom att ljusgårdarna täckts över med glastak. På så sätt har mer yta skapats med plats för ett modernt bibliotek. Badet har efter renoveringen ökad tillgänglighet och omklädningsrummen finns nu på markplan.


– Sedan byggnaden stod klar i slutet av 1930-talet har en mängd olika verksamheter fyllt huset med liv. Vår ambition har varit att ge fortsatta möjligheter för aktiviteter inom bildning, lärande och idrott att verka i lokaler anpassade till nutida behov. Jag ser fram emot att Tranströmerbiblioteket och Kulturskolan, som fått en ny plats i huset ska fyllas med människor, inte minst barn och unga, säger Ebba Engelbrektson, inredningsarkitekt Nyréns Arkitektkontor.