Marmorkrukor används som trafikhinder

Stockholms stad har köpt in trafikhinder som samtidigt är planteringskrukor vilket förskönar stadsmiljön.


Marte planteringskärl, design Bellitalia, på Drottninggatan i Stockholm. Foto: Nola

I samband med upprustning av stadens gator och torg har Stockholms stad köpt in ett flertal planteringskrukor från Nola och placerat ut dem på Drottninggatan i centrala Stockholm.


Marte, design Bellitalia, är ett stort och massivt planteringskärl tillverkat i marmor. Elegant och robust passar det för planteringar alternativt för mindre träd, samtidigt som det fungerar som trafikhinder på torg, gågator och andra publika platser där det behövs avspärrning. Kärlen väger hela tre ton styck.


Marte marknadsförs i Sverige av Nola.