Marint pedagogiskt center invigs vid bad

Vid Askimsbadet i Göteborg invigs imorgon det marina pedagogiska centret Blåmusslan. Blåmusslan ska användas av skolor och förskolor, för lektioner och utomhusaktiviteter med fokus på den marina miljön.


Blåmusslan ligger vid Askimsbadet i Göteborg.

Det har länge funnits en efterfrågan på en pedagogisk lokal vid havet och på Askimsbadet fanns en lämplig lokal som stod tom större delen av året. Det finns även bra kollektivtrafik till Askimsbadet och en varierad natur att undersöka.


– Här finns både sandstrand och klipphällar, vilket ger en bra inblick i den biologiska mångfalden i havet. Vi kommer även fokusera på nedskräpningen i havet och vilken inverkan den har på växt- och djurlivet, säger Anette Wigeborn Bergström, naturpedagog på park- och naturförvaltningen.

Blåmusslan kommer att ha öppet varje dag under sommarsäsongen och kan bokas av en klass eller grupp som på egen hand har lektioner om marina miljöer. Där finns även redskap att låna, som håvar, vattenkikare, litteratur, flytvästar med mera.


I Blåmusslan finns även utställningsrummet Långgrundet med information om vad som finns i havet och på land.


– Utställningsrummet Långgrundet är öppet för alla som vill veta mer om bland annat ålgräsängar, tång och främmande marina arter, berättar Anette Wigeborn-Bergström.

Det finns flera samarbetspartners som är med och utvecklar Blåmusslan och som kommer använda sig av utbildningslokalerna: Universeum, Sjöfartsmuseet Akvarium, Göteborgs naturhistoriska museum, Sportfiskarna, stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo samt miljöförvaltningen. Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet, Svenska livräddningssällskapet samt havs- och vattenmyndigheten har också bidragit.