Malmös fritidsförvaltning får ny bisyssla

Malmö bidrar till den biologiska mångfalden genom att placera ut bisamhällen vid Limhamns idrottsplats, Simhallsbadet och Motorstadion. Det är resultatet av ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Malmöortens biodlareförening.


Bin är viktiga pollinatörer som ser till att fruktträd, bärbuskar och blommor ökar i skörd och blomning. Foto: Oldiefan, Pixabay

Valet av anläggningar är strategiskt. De är utspridda över hela Malmö och har olika förutsättningar, med bra tillgång till blommande växtlighet. Projektet kommer att utvärderas löpande och ambitionen är att fler anläggningar ska få bisamhällen.


De bin som biodlarna sätter ut är framavlade som ”snälla” individer, som gör att riskerna för svärmning och bistick är liten. Om bina ändå skulle svärma, finns handlingsplaner för detta och en riskbedömning är gjord. Cirka 4-6 bikupor placeras ut på anläggningarna.

– Vi gör detta för att vi vill bidra till att stärka ekosystemet. Bin har stor betydelse för pollinering av odlade och vilda växter. De bidrar bland annat till att vi kan skörda grödor som vi äter, säger Lotta Olander och Janne Waktmar, på fritidsförvaltningens Stordrift.


Fritidsförvaltningen ser till att biodlarna får en lämplig yta mark på respektive anläggning och köper in det material som behövs för att sköta om bina. Biodlaren sätter ut bikupor och har hand om all skötsel av bisamhällena. Anläggningarna har utsett bi-ansvariga, som ser till att det finns vatten åt bina och håller koll på att ingen skadegörelse skett. Honungen som produceras tas om hand av biodlaren.


– Vi är otroligt glada för att bidra till Malmö stads miljöarbete och samtidigt ge våra medlemmar platser att ställa ut sina bisamhällen. Tillsammans ger vi naturen en ekosystemtjänst, säger Johan Israelsson, ordförande i Malmöortens biodlareförening.