Malmö stad huvudman för kommunens ridsport

Malmö har i flera år arbetat strategiskt med att skapa goda förutsättningar för ridsporten att växa i kommunen. Som en del i det arbetet har Malmö stad tagit över fastighetsansvaret för samtliga ridanläggningar. Ett drag som genererat nationellt stort intresse där staden lyfts fram som en föregångskommun.


Att Malmö stad tagit över fastighetsansvaret för kommunens ridanläggningar är ett steg i riktning mot mer jämställd idrott.

Malmö stad tog för några år sedan över ansvaret och huvudmannaskapet för ridsporten inom kommunen. Två ridanläggningar har genomgått omfattande renoveringar och i Klagshamn invigdes en helt ny anläggning 2016.


Nu går arbetet vidare med att bygga en ridanläggning i Husie åt Malmö civila ryttarförening. Bygget av det nya ridhuset är, förutom en satsning på den näst största ungdomsidrotten i Sverige, också en satsning på jämställdhet då majoriteten av utövarna är tjejer och kvinnor.

– Äntligen kan vi lägga sista pusselbiten i Malmös stora ridsportsatsning. Snart kommer även Malmö civila ryttarförenings medlemmar att få tillgång till bra lokaler i en fantastisk ridmiljö. Den här nya ridanläggningen bidrar dessutom till att utveckla Malmös ridsportverksamhet ytterligare och till att sätta staden på kartan bland ridintresserade besökare, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur och fritid.


Malmö civila ryttarförening planeras kunna flytta in i den nya anläggningen i december 2020. I ridanläggningen kommer det att finnas stall för 48 hästar, personalutrymmen, café och medlemsytor.