Malmö utökar stadens grönska

I Malmö finns 75 000 träd på kommunens yta om 5 500 hektar. Nu satsas fem miljoner kronor på att förbättra trädbeståndet ytterligare. Tre miljoner ska gå till att plantera nya träd och två miljoner kronor till att vitalisera befintliga träd.


#malmö #stadsträd #stadsgrönska
Malmö utökar stadens grönska av både miljö- och hälsoskäl. Stadsbiblioteket ligger vackert inbäddat i grönska i en av stadens parker. Foto: LeJC (CC BY-SA 3.0)

Träd bidrar till bättre dagvattenhantering, minskar effekterna av värmeböljor, förbättrar luftkvaliteten, ökar den biologiska mångfalden och bidrar inte minst till att stadens invånare mår bättre.

– Mer stadsgrönska är helt i linje med den stad Malmö ska vara. Träd är trivsel, de har en jämlik effekt på invånarnas hälsa och hjälper samhället att stå emot klimateffekter, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Exakt var de nya träden i Malmö ska planteras och vilka som ska vitaliseras är ännu inte klart. Fastighets- och gatukontoret får i uppdrag att prioritera områden där behoven är störst och att se till att det finns mångfald av växtlighet i alla delar av staden.

– Med fler träd blir Malmö trivsammare, ekologiskt hållbart och mindre bullrigt. De många fördelar som kommer av trädplantering kommer att ge positiva effekter för Malmö under lång tid framöver, säger Håkan Linné (L), 1:e vice ordförande i tekniska nämnden.