Malmö satsar på ännu fler allaktivitetshus

Malmös allaktivitetshus spelar en viktig roll för att jämna ut skillnader i livsvillkor och skapa en meningsfull fritid åt barn och unga. Aktiviteterna skapar tillit, bygger relationer, inspirerar och vidgar perspektiven. Därför ska det framgångsrika konceptet nu spridas till fler områden i Malmö.

#allaktivitetshus #meningsfullfritid #jämlikfritid
Allaktivitetshus skapar en meningsfull fritid åt barn och unga och jämnar ut skillnader i livsvillkor och förutsättningar. Genrebild: StockSnap, Pixabay

Det första allaktivitetshuset i Malmö öppnade i Lindängen 2011 och i dag finns det allaktivitetshus även i Hermodsdal och på Apelgården. Verksamheterna vänder sig främst till boende i området som erbjuds kostnadsfria aktiviteter alla dagar i veckan. Det kan till exempel handla om läxhjälp, språkundervisning, matlagning, musik, dans, drama eller idrottsaktiviteter. I fokus för aktiviteterna står barn och unga och deras behov och önskningar.


– Allaktivitetshusen är uppskattade och välbesökta, och vi vet att verksamheten har stor betydelse för att skapa en meningsfull fritid och utjämna skillnader i livsvillkor bland barn och unga. Vi ser också att allaktivitetshusen lockar lika många flickor som pojkar, vilket ytterligare stärker allas möjlighet till en bra fritid, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

Malmös kulturnämnd har nu godkänt en tioårig utvecklingsplan som pekar ut framtida möjliga placeringar av allaktivitetshus. I den planeras det för ett nytt allaktivitetshus vart tredje år. Precis som vid tidigare etableringar ska barn och unga involveras i planeringen av innehåll och aktiviteter.


– Det är fantastiskt att vi nu ger fler barn möjligheten att uppfylla sina önskemål av fritidsaktiviteter genom spridningen av Allaktivitetshusmodellen. Det är även positivt att vi framöver kommer att lägga större fokus på den trygghetsskapande faktorn Allaktivitetshusen ger så att de hamnar där de behövs mest, säger Amanda Brumark Onsberg (L), vice ordförande i kulturnämnden.