Malmö satsar på ännu fler allaktivitetshus

Malmös allaktivitetshus spelar en viktig roll för att jämna ut skillnader i livsvillkor och skapa en meningsfull fritid åt barn och unga. Aktiviteterna skapar tillit, bygger relationer, inspirerar och vidgar perspektiven. Därför ska det framgångsrika konceptet nu spridas till fler områden i Malmö.