​Malmö växlar upp biblioteksverksamheten

Stadens bibliotek spelar en viktig roll för att skapa ett inkluderande och jämlikt Malmö. De är uppskattade mötesplatser där läsandet och det livslånga lärandet står i fokus, och i takt med att Malmö växer måste biblioteksverksamheten stärkas. En utveckling som innebär såväl ombyggnationer av befintliga bibliotek som nya.


#bibliotek #malmö
Malmö planerar att både rusta upp befintliga bibliotek och öppna flera nya för att tillgodose den växande befolkningen. Foto: Jessica Ruscello, Unsplash

I arbetet med att planera framtidens bibliotek har man tagit hänsyn till befolkningsutveckling, rörelsemönster och socioekonomiska förhållanden. Det betyder att det är prioriterat att öppna bibliotek i områden där det i dag saknas eller där befolkningsökningen är kraftig, på platser där det rör sig mycket människor och där bibliotek spelar en stor kompensatorisk roll. Närhet är ofta avgörande när det kommer till att besöka bibliotek.


– Malmöborna ska ha närhet till bibliotek, det är vårt mål. Bibliotek är en del av vårt demokratiska uppdrag, därför är det viktigt att nämnden prioriterar dessa mötesplatser som för många malmöbor är en viktig förutsättning för bildning, säger Amanda Onsberg Brumark (L), kulturnämndens vice ordförande.

Planen för nyetableringar och upprustningar är gjord både för kort sikt och lång. I Rosengård är arbetet redan igång. Det välbesökta biblioteket ska få ytterligare en våning och en takterrass för att kunna bedriva verksamhet i utomhusmiljö. Hösten 2021 ska allt vara klart.


– Vi utvecklar verksamheten för att försäkra oss om att alla malmöbor får lika tillgång till utbudet när staden växer. Biblioteken är viktiga mötesplatser som bidrar till att utjämna klyftor och främjar läsande, men stärker också språkutveckling och demokrati, säger Frida Trollmyr (S), kulturnämndens ordförande och kommunalråd.