​Malmö växlar upp biblioteksverksamheten

Stadens bibliotek spelar en viktig roll för att skapa ett inkluderande och jämlikt Malmö. De är uppskattade mötesplatser där läsandet och det livslånga lärandet står i fokus, och i takt med att Malmö växer måste biblioteksverksamheten stärkas. En utveckling som innebär såväl ombyggnationer av befintliga bibliotek som nya.