Mörk park förvandlades till grön mötesplats

Gärdsås mosse i Bergsjön i Göteborg har förvandlats från en mörk och eftersatt park till ett grönt område med belysta gångvägar, grillplatser, vattendrag och ett helt nytt uteklassrum. På lördag invigs den nya parken.


I parken har även ett helt nytt uteklassrum byggts som utvecklats i samarbete med arkitektstudenter på Chalmers. Foto: COWI

På uppdrag av Göteborgs stads Park- och naturförvaltning har konsultföretaget COWI projektlett arbetet med den nya parken. Bland annat har skogen har gallrats, befintliga grusvägar har rustats upp och belysning satts upp längs med gångvägar. En ny mötesplats har byggts med grill, hammockar och solstolar och entréportaler har satts upp med konstnärlig utsmyckning. Projektledare Magnus Stenberg tycker att resultatet är väldigt lyckat.


– Upprustningen är ett stort lyft för de som nyttjar parken, det var mörkt och murrigt men nu är parken tillgänglig och öppen. Parken var rätt så eftersatt så när vi skulle muddra och schakta upp de två igenvuxna dammarna hittade vi till och med en bil i vattnet. Men nu kan man se personer som har picknick här i parken, det såg man inte förr, säger Magnus Stenberg, COWI.

I parken finns nu också ett uteklassrum som har utvecklats tillsammans med arkitektstudenter på Chalmers. I det nya klassrummet kan barnen i omkringliggande områden ha undervisning i ute i naturen.


– Uteklassrummet går inte att jämföra med ett traditionellt uteklassrum och liknar inget annat i Göteborgs stad. Det ställde till det lite för mig eftersom det var oklart hur jag skulle besiktiga platsen – är det ett klassrum eller en lekplats?, säger Magnus Stenberg.


Den 21 september inviger Göteborgs stad Gärdsås mosse. Helena Engvall, naturförvaltare på Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, är glad att göteborgarna nu kan njuta av det nyupprustade naturområdet.


– Upprustningen av Gärdsås mosse handlar mycket om att bevara och utveckla naturen och den biologiska mångfalden i området men också om att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig mer om djur och natur i en naturlig miljö, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad.