Lyckat projekt får ut elever i friska luften

Att försöka tjata barn till att gå ut i friska luften gör ingen glad. Ramar och regler är en bättre väg att gå enligt forskare vid Syddansk universitet som menar att barnen tycker det är helt okej att det finns regler som styr utevistelse.  


VEGA Landskab tog hänsyn till att skolgården ligger vid en skog och valde material och färger utifrån det. Sittgruppen är framtagen speciellt för Skørping skola av VEGA Landskab för Out-sider. Foto: Out-sider

Danska folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn leker och rör på sig minst 60 minuter varje dag. Men mobiltelefonen har blivit en stor konkurrent till skolgården under rasten.


– Om barnen aktiveras tidigt får de med sig goda vanor. Det finns alltså många hälsofördelar med att vara aktiv på rasten, och då fångar vi även upp de barn som inte är motiverade till att delta i aktiviteter utanför skolan, säger Henriette Bondo Andersen, postdoktor vid institutet för idrott och biomekanik på Syddansk universitet.

Skørping skola i Danmark vann en tävling kallad ”Full fart” och fick hela skolgården omgjord med hjälp av både landskapsarkitekter och eleverna själva.


– Det ska vara möjligt både att delta i aktiviteterna och att stå vid sidlinjen och titta på. Det gör att man inte känner sig utanför och ökar samtidigt lusten att vara med. Vi har skatebana, amfiteater, skogsbana, träkojor och en multibana. Det är många fler barn ute nu där det tidigare bara fanns ett trasigt fotbollsmål, konstaterar Hanne Larsen, biträdande rektor på Skørping skola.

Även om pojkar sägs tillbringa mest tid framför skärmen är de lättare att få ut under rasterna än flickorna.


– Särskilt de äldre flickorna är svåra att få med i utomhusaktiviteterna. Vi bestämde oss för att skapa en kafémiljö vid sidan av aktiviteterna på basket- och multibanan. Det har visat sig att många väljer att sitta ute och äta på rasterna när det är fint väder. Men vi blev lite överraskade av att kaféområdet även används som grupprum. Det är upptaget hela dagen av barn som sitter i grupper och arbetar, berättar Hanne Larsen.


Forskarna har samma erfarenhet:


– Det finns barn som bara behöver en fotboll för att komma igång. Det är svårare i de äldre klasserna där eleverna bestämmer själva. Men i skolor där man har infört mobilfri tid och regler för utevistelse säger eleverna faktiskt att det är helt okej, för de är tillsammans och leker mer och kommunicerar på ett annat sätt när de inte får använda mobilen, säger Henriette Bondo Andersen.

Henriette Bondo Andersen har fler goda råd till skolor som kämpar med att få ut barnen under rasterna:

  • Involvera lärarna att sätta igång aktiviteterna i början av rasten. Särskilt de minst aktiva barnen behöver stöd. Barn föredrar gemensamma lekar och leker vanligtvis det som lärarna har visat dem.

  • Utforma området så att det är lätt att använda och att det finns många olika funktionella hjälpmedel. Barnen ska nästan ”trilla över hjälpmedlen” när de går ut, så att det inte krävs så mycket för att de ska börja använda dem som det är tänkt.