Lyckat idrottsprojekt ökar samverkan

Uppdaterat: 23 okt. 2018

Spännande, givande och ett lagarbete – och med ökad samverkan som kronan på verket. Sofia Persson, projektledare för Halmstad Idrottsstaden, skiner som en sol när hon summerar året i projektet.– Det har varit ett fantastiskt år där vi redan kommit igång med ett flertal aktiviteter inom befintlig budgetram, förklarar Sofia Persson på Teknik- och fritidsförvaltningen, som fungerat som projektledare för Halmstad Idrottsstaden, och fortsätter:


– Välkomstbrev till alla som kommer till Halmstad på läger, fler praktikplatser för studenter i föreningar och kommunen, spontanaktivitetsbidrag för exempelvis drop-in-verksamhet som inte kräver medlemskap i förening samt studiebesök i andra städer som vi kan lära av, är några exempel på genomförda aktiviteter.


Utgångspunkten med projektet Halmstad Idrottsstaden har varit att alla ska ha samma möjligheter att delta i föreningslivet och därmed öka folkhälsan, speciellt för yngre i socialt utsatta områden, samtidigt som Halmstad får en tydligare prägel som en stad för såväl breddidrott som elitidrott och evenemang inklusive lägerverksamhet.

Projektet syftar också till att stärka kommunens samarbete med grundskolan inklusive gymnasieskolan samt med Högskolan i Halmstad inom området idrott. I det senare fallet för att skapa förutsättningar för alla som vill nå toppen inom sin idrott på hemmaplan, parallellt med att satsa på en hög utbildning, ska kunna göra det.


Det sistnämnda sker nu också glädjande nog i och med att Högskolan i Halmstad blir Riksidrottsuniversitet från och med 2018.


Projektarbetet i Halmstad Idrottsstaden har bedrivits i fem grupper:

  • Breddidrott och samverkan föreningsliv och grundskola/gymnasium.

  • Spontanytor och aktivitetsytor.

  • Elitidrott och evenemang.

  • Lägerverksamheten som en del av idrotten.

  • Samverkan med Högskolan i Halmstad.


Totalt cirka 30 personer från föreningslivet har deltagit i grupparbetena, där integration och inkludering gått som en röd tråd i arbetet.


– Samverkan har verkligen ökat tack vare projektet: Samverkan mellan förvaltningarna i kommunen, mellan kommunen och föreningarna, mellan de olika föreningarna och mellan kommunen och Högskolan. Det har varit spännande, givande och ett lagarbete, berättar Sofia Persson.

När styrgruppens slutrapport har presenterats för kommunchefen Henry Bengtsson i början av det nya året beslutas det kring projektgruppernas förslag på aktiviteter som går utanför befintlig budgetram.

Thomas Björn