Lunds nya ridhus en hållbar satsning för unga

Uppdaterat: 27 apr. 2021

Två sammanbyggda ridhus, där fyra lektioner kan hållas samtidigt och med gott om plats för tävlingar, och ett stall för femtio hästar med direktutgång till hagarna utanför. Det är FOJABs plan för Lunds nya ridhus. En anläggning med fokus på miljö och hälsa för både människor och hästar och i linje med Lunds kommuns ambition att satsa på flickdominerade aktiviteter.

Lunds nya ridhus en hållbar satsning för unga
Elevernas, personalens och hästarnas hälsa och miljö står i fokus för den nya ridanläggning som planeras i Lund. Illustration: FOJAB

Lunds nya ridanläggning har tolv hektar mark till sitt förfogande och enligt förslaget ska det rymma ett hästskoformat stall, två ridhus med bland annat omklädningsrum och kafé, en utomhusbana och rasthagar. Runt hela området planeras en cirka 1,5 km lång ridväg. I stallet finns plats för femtio hästar och boxarna har direktutgång till rasthagarna utanför.


Ofta är hagarna en bit bort, men här ligger stallet mitt i. Varje box har sin egen dörr i ytterväggen rakt ut i hagen, säger ansvarig arkitekt Mats Molén som har ritat flera ridanläggningar.


De två ridhusen ­är sammanbyggda i vinkel mot en gårdsplan med en utomhusbana. I ridhusen kan fyra lektioner hållas samtidigt eller lektion i det ena och tävling i det andra, då det ena ridhuset försetts med läktare och domartorn.


Det finns en ambition från kommunens sida att satsa på flickdominerade aktiviteter och här får vi en modern anläggning som fyller våra behov och som främjar en bra verksamhet. Och det går enkelt att ta sig dit till med cykel eller buss, säger Johan Rygge Zellbi, projektledare på Lundafastigheter som är beställare.

Byggnaderna är okonstlade i konstruktion och material och ska förmedla en känsla av trygghet. De transparenta väggarna låter ljuset flöda ut på kvällarna och lysa upp det omgivande slättlandskapet.


Det är en bruksarkitektur med kända former och enkla material som man ska känna igen sig i. Trä ger en känsla av vänlighet och trygghet, en förnimmelse av barndomens snickrande, säger Mats Molén.


Anläggningen har nu kommit ett steg närmare förverkligande då bygglovshandlingarna har lämnats in till kommunen för granskning och beslut. Lundafastigheter beräknar att ridhuset är klart att tas i bruk i början av 2023.