Lunds lekplatser ska få officiella namn

I Lund har de kommunala lekplatserna inga officiella namn utan bara nummer. Men säkert har de namn i folkmun och nu efterlyser kommunen namnförslag till lekplatserna.


Ambitionen är att Lunds kommunala lekplatser ska döpas till de namn som redan används av lekplatsernas besökare. Foto: Colourbox

Idag har alla Lund kommuns lekplatser ett internt nummer men inget specifikt namn. I samband med att kommunen sätter upp adresskyltar vid alla lekplatser ska de också få ett mer publikt namn.


– Förhoppningen är att kunna registrera de namn som redan används av lekplatsernas besökare, säger Jonas Andreasson, stadsingenjören i Lunds kommun och ansvarig för insamlingen.

Till och med 30 augusti kan kommuninvånarna lämna in namnförslag som sedan kommer att användas som underlag när lekplatserna ska namnsättas. En urvalsgrupp, med tjänstepersoner som arbetar med namnsättningsfrågor, kommer att gå igenom alla förslag med målet att ge alla lekplatser unika namn som följer god ortnamnssed.