Lunds cyklister samlar smart data

Vilken väg väljer Lunds cyklister och tycker de att deras cykelväg känns säker? I september kommer Lundacyklisterna att få chansen att delta i ett projekt där ny teknik skapar bättre underlag för både trafikplanering och forskning. Cyklisternas framfart kommer sedan att visas på den stora internationella transportkonferensen i Köpenhamn.


Lunds cyklister kommer att ha möjligheten att vara med i ett projekt som samlar data om cykelvägar.

Lund ingår i IoT Sverige, vilket är Vinnovas stora satsning på att utveckla Internet of Things. Lunds projekt heter Smarta Offentliga Miljöer (SOM) och undersöker hur uppkopplade saker kan förbättra medborgarnas vardag. Bland annat testas sensorer i kabelskåp, växthus och soptunnor – och under september månad blir det alltså cyklisternas tur.


– Vi vill kunna erbjuda medborgarna bättre tjänster, hitta effektiviseringar och göra våra processer smartare, säger Anders Trana, projektledare på innovationsplattformen Future by Lund inom Lunds kommun. Genom cykelprojektet kommer vi att få en tydligare överblick av cyklisternas verkliga önskemål och behov.

I projektet ska man testa att samla in data genom två metoder. Den första delen är en insamling av resdata genom appen TravelVU. De cyklister som deltar loggar enkelt hela sitt resmönster med vägar och transportmedel enbart genom att mobilen finns med på cykelturen. De insamlade uppgifterna kommer att visa vilka vägar som cyklisterna väljer genom Lund.


Den andra delen av projektet är ”Tryck till” – en insamling av platser där cyklisterna upplever otrygghet i trafiken. Varje gång cyklisten upplever en osäkerhet i trafiken kan de markera det genom att trycka på en knapp på styret. Knappen kommunicerar via Bluetooth och insamlad data kan ge en uppfattning både om enstaka platser som kan behöva en förbättrad lösning och om generella situationer som kan vara bra att undvika i framtida planering.

– Det är viktigt att veta hur cyklister väljer sina cykelvägar och om de alltid väljer samma väg, säger Emeli Adell, affärsområdesansvarig för framtidens transporter på Trivector Traffic. Vi vill också veta om åtgärderna för förbättringar av cykelvägarna utförs på rätt ställe eller om cyklisterna har andra uppfattningar. Det här är frågor som till stor grad är obesvarade men som är viktiga att få besvarade för framtida stadsplaneringen. Det finns stora potentialer för förbättring och genom att använda smartare teknik kan man samla in större mängder data med bättre precision.


Projektet ses som så intressant att sättet att samla in data kommer att visas under den internationella transportkonferensen ITS World congress i Köpenhamn 17–21 september. Den insamlade informationen kommer även att kunna användas inom forskning, bland annat på Malmö Universitet, och av Lunds kommuns samhällsplanerare.


I projektet Smarta Offentliga Miljöer undersöks också flera andra sätt hur sensorer kan användas för att förbättra den offentliga miljön. Ett är att övervaka planteringar i Lund och Malmö. I ett växthus på Brunnshög mäts temperaturer och luftfuktighet och i Malmö mäts fuktigheten i marken i en nyligen anlagd plantering. Genom att övervaka växterna med uppkopplade sensorer är det lätt att veta när det är dags att vattna eller styra fönsteröppningen i växthuset. På så vis kan man både sköta växterna bättre och spara pengar.

Ett annat sätt att spara är att låta uppkopplade sensorer mäta fyllnadsgraden i olika sopkärl för att undvika onödiga tömningar. I 15 000 kabelskåp håller sensorer reda på att skåpen inte överhettas och att luckorna inte står öppna.


Smarta Offentliga Miljöer pågår till sommaren 2020 och fler utmaningar tillkommer redan under hösten.