Lokalt kretslopp med ogräs gav miljöpris

Driftgrupp Park, Område fastigheter, Regionservice har fått Region Örebro läns miljöpris för sitt arbete med att minska fossila utsläpp och spara resurser genom ett nytt sätt att hantera ogräs.


Regionrådet Catrin Steen med årets miljöpristagare Katarina Ahlgren. Foto: Region Örebro län

– Det här är ju helt fantastiskt. Vi har ju inte gjort något jättestort arbete egentligen, vi har bara lagt om arbetet. Så detta har ju inte betytt att vi lagt ner något mer arbete utan tvärtom istället, säger Katarina Ahlgren, gruppchef Driftgrupp Park, Regionservice.


Enligt motiveringen har Driftgruppen Park på ett föredömligt sätt arbetat systematiskt med sina betydande miljöaspekter och låtit resultatet vara underlag för förbättrade arbetsmetoder.


Genom att övergå till täckning med gräsklipp som metod för att få bort ogräs, har ett lokalt kretslopp skapats och flera moment där tunga fossildrivna maskiner tidigare använts kunnat tas bort.

Det nya arbetssättet bidrar till ökad biologisk mångfald och förbättrad jordkvalitet, sänkt vattenförbrukning, minskade kostnader samt trevligare och tryggare miljö i parkerna.


Verksamhetens insats, innovativa tänkande samt engagerade medarbetare är ett mycket gott exempel på hur förändrade arbetssätt kan generera positiva effekter ur många olika hållbarhetsperspektiv.


– De får priset för att de faktiskt slutat göra någonting och i stället skapat ett lokalt kretslopp, vilket är fascinerande. De slutar rensa ogräs och hittar andra möjligheter för det arbetet och det är ju jätteroligt, säger Catrin Steen (MP), regionråd.