Lidköping skapar multifunktionell grönyta

Boverket har beviljat Lidköpings kommun ett bidrag på 1 593 000 kronor för ett projekt som går ut på att främja grönytor i staden. Det är Erstorp Södra som nu kommer att bli med en så kallad multifunktionell grönyta.


Lidköping växer med fler bostäder och samtidigt planeras för en ny, multifunktionell grön yta. Foto: Lidköpings kommun

Bidraget täcker femtio procent av den beräknade kostnaden och Lidköpings kommun samt exploatören Eksjöhus står för resterande del.


Planen är att anlägga ett nytt grönstråk mellan en länsväg och blivande bostäder i Erstorp. Stråket kommer att bestå av en bullerreducerande vall och ytor med ängsblomster samt ytor för bollspel och rekreation.

– Förutom skogsekar ska blommande, bärande och nektarproducerande träd också planteras. En veddepå och sandhög anläggs för att skapa ett så kallat insektshotell, berättar Marianne Magnusson, landskapsarkitekt på Lidköpings kommun.


Hela projektet ska vara genomfört och klart till den sista december 2019.


– Åtgärderna kommer likväl att bidra till en estetisk upplevelse som att de kommer att fördröja dagvattnet och ökad biologisk mångfald, berättar Marianne Magnusson.