Lekskulpturer och grönskande gläntor i Jubileumsparken

I Jubileumsparken ska Göteborgs femte utflyktslekplats byggas nästa år. Form och fantasi är temat för lekplatsen som byggs tillsammans med gröna gläntor och gångstråk nära vattnet för rörelse, rekreation och möten.


#jubileumsparken #utflyktslekplats #göteborg
Den nya utflyktslekplatsen är i första hand till för de lite äldre barnen men den kommer att innehålla något för alla. Bild: New Order Arkitektur/Patrik Bengtsson/EKTA

Utflyktslekplatsen är gestaltad av konstnärerna Daniel (EKTA) och Patrik Bengtsson i samarbete med arkitektkontoret New Order och är tänkt att utmana och uppmuntra till lek som är unik för platsen, skapa nyfikenhet och stimulera fantasin. Konstnärliga lek- och ljudskulpturer, fabeldjur, snäckhus, klättertorn och svampar som samlar regnvatten samsas med mer traditionella lekredskap som gungor och sandlåda.


– Vi har valt att lägga fokus på konstens och formgivningens förmåga att väcka tankar och känslor. Genom att inte vara övertydliga med form och funktion vill vi ge besökaren eget tolkningsutrymme och lekfrihet, säger Malin Gustafsson, projektledare, park- och naturförvaltningen.

Runt om utflyktslekplatsen byggs gläntor för picknick, grillning, rörelse och rekreation. Möbler med inspiration från platsens historia och dess industriella koppling kommer att finnas i parken. De tillverkas av naturmaterial som grova ekstockar och trästolpar och förses med ståldetaljer.


Parken ska också hantera regnvatten. Rännor och svackor längs promenadstråk leder vatten och bidrar till spontan vattenlek. För att främja biologisk mångfald kommer olika typer av planteringar att anläggas.


– I gläntornas inre del använder vi mattor av lågväxande örter istället för klassiska gräsmattor. Längs kanterna blir det ängslika planteringar och istället för gångstråk i grus blir det stenig örtgräsmatta för en mer naturlig och ekologisk yta, förklarar Malin Gustafsson.

Gläntorna ramas in av träd och buskar i olika storlekar. Ett trettiotal av dessa är träd som flyttats tillfälligt från staden till plantskola inför bygget av Västlänken. De får nya platser i Jubileumsparken under nästa år.


– På så sätt kan vi redan från start få stora uppvuxna träd på platsen. Det blir främst ek men också oxel och sequoia. Vi har redan ett tiotal tallar på Kvillepiren som flyttades från Korsvägen hösten 2017, berättar Amelie Sandow, projektledare, park- och naturförvaltningen.


Nästa år kommer också nya servicebyggnader med toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymmen att byggas och förberedelser görs för att kunna ansluta ett flytande hamnbad. Dessutom kommer den befintliga bastun att renoveras för att bli en permanent del i parken.